Sisätautien poliklinikka

Meillä voit oppia:

  • Kokonaisvaltaista eri-ikäisten potilaiden kohtaamista

  • Potilaslähtöistä hoitotyötä

  • Terveysneuvontaa

  • Hoidonohjausta eri erikoisalojen potilaisiin liittyen

  • Kokonaishoidon suunnittelua, toteutusta ja arviointia

  • Hoitotyön sähköistä kirjaamista

  • Jatkohoidon järjestämistä

  • Hoitoketjujen toimivuutta

  • Moniammatillista potilaan hoitoa

  • Sairaanhoitajien omien vastaanottojen pitämistä

Vastuualue

Sisätaudit

Ylihoitaja

Tuula Perttula

Osastonhoitaja

Eeva-Liisa Vuoriainen

Opiskelijavastaava

Armi Sippo

Tavallisimmat potilasryhmät

Kardiologiset, gastroenterologiset, endokrinologiset, nefrologiset sekä infektiotauteja sairastavat potilaat

Henkilökunnan määrä

Osastonhoitaja, kahdeksan sairaanhoitajaa, viisi osastonsihteeriä, parikymmentä 
lääkäriä (lääkäreiden vastaanottojen määrät vaihtelevat), yksi jalkaterapeutti,
kaksi ravitsemusterapeuttia sekä sairaalahuoltaja.

Terveysalan opiskelijat

Sairaanhoitaja- /terveydenhoitajaopiskelijat, osastonsihteeriopiskelijat ja jalkaterapeuttiopiskelijat

Suositeltavaa luettavaa

Terveysportti

Käypähoitosuositukset

Duodecim

Potilasjärjestöjen verkkosivut