Sydänosasto

Meillä voit oppia:

 • Sydänpotilaan kokonaisvaltaista hoitotyötä

 • Laaja-alaisesti sydänpotilaan hoitoa, tarkkailua ja ohjausta eri tilanteissa

 • Sydänsairauksiin liittyviä keskeisiä tutkimuksia ja toimenpiteitä mm. sepelvaltomoiden varjoainekuvausta

 • Sydämen rytmin seurantaa ja erilaisten rytmihäiriöiden tunnistamista; osastollamme on 16 telemetriaseurantapaikkaa

 • Rakenteista kirjaamista

 • Hiljaista ja suullista raportointia

 • Kliinisiä hoitotyön taitoja

 • Sydänpotilaan lääke- ja nestehoitoa

 • Perushoitoa

 • Monisairaan vanhuspotilaan hoitoa

 • Työn priorisointia ja ennakointia

 • Moniammatillisen yhteistyön taitoja

 • Tiimityöskentelyä

 • Aseptisen työskentelyn periaatteita

 • Kuntouttavaa työotetta

Vastuualue

Sisätaudit

Ylihoitaja

Perttula Tuula

Osastonhoitaja

Tommi Vilen

Opiskelijavastaavat

Tuija Myllylä,  Raita Lanki ja Titta Koistinen

Tavallisimmat potilasryhmät

* Sepelvaltimotauti: sydäninfarkti, angina pectoris

* Sydämen vajaatoiminta ja kardiomyopatiat

* Rytmihäiriöt ja sydämentahdistimet

* Tulehdukselliset sydänsairaudet

* Ohitus- ja läppäleikkausten jatkohoito

* Verenpainetauti

* Keuhkoembolia ja laskimotrombi

Henkilökunnan määrä

23 sairaanhoitajaa, kaksi lähihoitajaa, 1,5 fysioterapeuttia, osastonlääkäri, 
23 erikoistuvia lääkäreitä,
7 sairaalahuoltajaa, 4 sihteeriä, 
ohjaava hoitaja ja tahdistinhoitaja

Lisäksi potilaan hoitoon osallistuvat potilaan tarpeiden mukaan mm. ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä, haavahoitaja, diabeteshoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, jalkahoitaja ja muiden erikoisalojen lääkärit

Terveysalan opiskelijat

Suosittelemme osastoa harjoittelupaikaksi hoitotyön koulutusohjelmassa opiskeleville sairaanhoitajille. Osastolla voi olla neljä opiskelijaa samanaikaisesti. Harjoittelupaikkojen varaus jobstepin kautta.

Suositeltavaa luettavaa

*Mäkijärvi ym. 2008. Sydänsairaudet.

*Holmia ym. 2004. Sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoitotyö. Soveltuvin osin.

*Kardiologian käypä hoito -suositukset

*Suomen Sydänliitto ry:n potilasoppaat