Synnytyssali

Meillä voit oppia:

  • Synnyttäjän ja hänen perheensä kohtaamista, vuorovaikutustaitoja ja ohjaamista, kädentaitoja sekä työyhteisötaitoja isossa ja moniammatillisessa työyhteisössä

  • Säännöllisen synnytyksen hoitotyö

- avautumisvaiheenhoito

- ponnistusvaiheenhoito

- jälkeisvaiheenhoito

- kivunlievitys

- synnytyksen jälkeinen seuranta

  • Vaikeiden raskaudenaikaisten ongelmatilanteiden hoitotyö

- ennenaikaisen synnytyksen hoito

- myöhäisen raskauden keskeytyspotilaan hoito

- toksemiapotilaan hoito

- hepatoosipotilaan hoito

- diabetespotilaanhoito

  • Epäsäännöllisen synnytyksen hoitotyö

- imukuppisynnytyksen hoito

- perätilasynnytyksen hoito

- istukan käsinirroitus

- verenvuotopotilaan hoito

  • Leikkauspotilaanhoito

- elektiivinen sektio

- kiireellinen/hätäsektio

- istukan käsinirroitus

  • Varhainen vuorovaikutus

- ihokontakti

- varhaisimetys

  • Vastasyntyneen hoitotyö

- vastasyntyneen käsittely

- seuranta ja tarkkailu

- varhaisimetys

- vastasyntyneen virvoittelu

Vastuualue

Naistentaudit ja synnytykset

Ylihoitaja

Erja Humalamäki

Osastonhoitaja

Tiina Schildt
p. (014) 269 1302

Opiskelijavastaavat

klö Sari Hokkanen
klö Eila Rytkönen
p.(014) 269 1404 (hoitajien kanslia)

Tavallisimmat potilasryhmät

Synnyttäjät → säännöllinen synnytys, epäsäännöllinen synnytys

Vaikeiden raskaudenaikaisten ongelmatilanteiden hoito

Vastasyntyneet

Potilaspaikkojen määrä

Synnytysvastaanotolla on kaksi valmistelu-
huonetta sekä yksi lääkärin tutkimushuone. Synnytyshuoneita on 7 ja lepohuoneita yksi.

Henkilökunnan määrä

Osastonhoitaja, 26 kätilöä ja osastonsihteeri (virka-aikana)

Terveysalan opiskelijat

Max 8 opiskelijaa / vko, kätilötyön opiskelijoita

Kätilöopiskelijat tekevät kolmivuorotyötä

Suositeltavaa luettavaa

Paananen U. K. et al. 2006. Kätilötyö. Edita. Helsinki

Imetyksen edistäminen Suomessa Toimintaohjelma 2009-2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti 32/2009

Deufel M. ja Montonen E. toim. 2010. Onnistunut imetys. Duodecim

Turvallinen lääkehoito, valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.