Syöpätautien ja verisairauksien osasto

Meillä voit oppia:

  • Syöpäpotilaan kokonaisvaltaista hoitoa: syöpäpotilaan hoito osastolla koostuu mm. solunsalpaaja- ja sädehoidosta, kivunhoidosta, infektioiden hoidosta, verensiirroista sekä monipuolisesta oireenmukaisesta hoidosta

  • Potilasohjausta, terveyden edistämisen merkitys ohjauksessa korostuu

  • Infektiopotilaan hoitoa; eristyskäytännöt tulevat tutuiksi

  • Aseptiikka korostuu syöpäpotilaan hoitotyössä

  • Erilaisia kliinisiä hoitotaitoja monipuolisesti

  • Erilaiset tutkimukset ja toimenpiteet tulevat tutuksi: pleura- ja askitespunktiot, luuydinnäytteet, erilaiset kuvantamistutkimukset jne.

  • Monipuolisesti hoitotyön kirjaamista

  • Moniammatillista hoitotyötä potilaan parhaaksi, kuntouttava näkökulma korostuu hoitotyössä

Teemme viikonloppuisin tiivistä yhteistyötä hematologian osaston kanssa.

Vastuualue

Syöpätaudit ja sädehoito

Ylihoitaja

Tuula Perttula

Osastonhoitaja

Katja Vänni

Opiskelijavastaavat

Satu Puuronen

Tavallisimmat potilasryhmät

Syöpäpotilaat

Henkilökunnan määrä

16 sairaanhoitajaa

Terveysalan opiskelijat

2 kerrallaan

Suositeltavaa luettavaa

Syöpätaudit, Joensuu, Roberts, Lyly, (Duodecim)

Sädehoitotyö, Jussila, Kangas, Haltamo, WSOY 2010

Sairaanhoitaja ja kuolevan hoito, Grönlund et al., sairaanhoitajaliitto, 2008

www.cancer.fi

www.veripalvelu.fi