Syöpätautien päiväsairaala ja syöpätautien poliklinikka sekä palliatiivinen poliklinikka

Meillä voit oppia:

  • Syöpäpotilaan hoitotyötä poliklinikalla ja päiväsairaalassa

               - syöpäpotilaan hoitopolun etenemistä

               - potilaan tukemista, ohjaamista ja seurantaa sairauden eri

                 vaiheissa

  • Moniammatillista hoitotyötä

               - lääkäreiden ja hoitajien tiivis yhteistyö sekä poliklinikalla

                 että päiväsairaalassa

               - toimimme yhteistyössä sädehoidon ja vuodeosaston

                 kanssa

               - syöpäpotilaan hoitoon ja seuraan liittyvät tutkimukset

                 (kliininen fysiologia, laboratorio, kuvantaminen)

               - potilaan tarpeiden mukaan olemme yhteydessä

                 mm. sosiaalityöntekijään, fysioterapeuttiin,

                 ravitsemusterapeuttiin ja psykiatriseen työryhmään

  • Potilaslähtöistä hoitotyötä, jota pyrimme vahvistamaan omahoitaja/korvaava hoitaja -toimintatavalla

  • Hoitotyön rakenteista kirjaamista

  • Effican potilashallintoon liittyviä asioita polikliinisen potilaan hoidossa

  • Käden taitoja

               - lääkehoitopassin edellytysten mukaisten taitojen harjoittelu

                 ohjatusti

               - erilaisia syöpälääkehoitoja, niihin liittyviä valmisteluja,

                 esilääkitystä

               - suonen kanylointi, infuusiohoitojen toteutus ja seuranta

               - laskimoportin käyttö

               - verensiirrot

               - allergisten reaktioiden hoito

               - potilaiden hoitoon liittyvien toimenpiteiden/tutkimusten

                 valmistelua, toteutusta ja seurantaa

Vastuualue

Syöpätaudit ja sädehoito

Ylihoitaja

Jaana Peltokoski

Osastonhoitaja

Tarja Räty, Minna Kinnunen

Opiskelijavastaava

Päivi Salmi

Tavallisimmat potilasryhmät

Aikuiset syöpäpotilaat (ei verisyöpää sairastavat potilaat).

Henkilökunnan määrä

Osastonhoitajat, 12 sairaanhoitajaa, 2 osastonsihteeriä, päiväsairaalassa 2 lääkäriä ja poliklinikalla 1–3 lääkäriä.

Terveysalan opiskelijat

Syventävän vaiheen opiskelijoita, yksi opiskelija kerrallaan.

Suositeltavaa luettavaa

Syöpäjärjestöjen potilasoppaat

Terveysportti -> sairaanhoitajan käsikirja -> syöpäpotilaan hoito

Joensuu, Roberts, Teppo: Syöpätaudit

Palliatiivinen hoito ( Saarto, Hännikäinen, Antikainen...)