Tehostetun hoidon yksikkö

Meillä voit oppia:

Osaavan tehosairaahoitajan ohjauksessa opit kriittisesti sairaiden potilaiden tehohoitotyötä ja vitaalielintoimintojen valvontaa. Voit turvallisesti harjoittaa kädentaitojasi ja tutustua tehohoidossa käytettäviin valvonta- ja hoitolaitteisiin. Opit nopeasti muuttuvien tilanteiden hallintaa. Sinulle tarjoutuu mahdollisuus harjoitella työskentelyä moniammatillisessa hoitotiimissä.

Palvelualue

PA260, Leikkaus-, anestesia- ja tehohoito

Ylihoitaja

Anne Pihl

Osastonhoitaja

Jarmo Hiekkataipale

Opiskelijavastaavat

sh Noora Harjula
sh Laura Kantanen

Tavallisimmat potilasryhmät

Tehostetun hoidon yksikkö on ns. "sekateho", jolla hoidetaan kaikkien eri erikoisalojen tehohoitoa tarvitsevia lapsi- ja aikuispotilaita. Tehohoidolla tarkoitetaan sairauksien ja onnettomuuksien yhteydessä kehittyneiden vakavien, mutta ohimeneviksi arvioitujen elintoimintahäiriöiden valvontaa ja hoitoa, jossa tarvitaan tehostetun hoidon yksikköön kehitettyjä hoitomenetelmiä, laitteita ja erikoisosaamista.

Henkilökunnan määrä

Tehostetun hoidon yksikössä työskentelee osastonylilääkärin lisäksi 2 anestesialääkäriä, 51 sairaanhoitajaa, osastonhoitaja ja  apulaisosastonhoitaja.

Terveysalan opiskelijat Samanaikaisesti yksikössä voi harjoitella 4 syventävän vaiheen sairaanhoitajaopiskelijaa.