Toimintaterapia

Toimintaterapeutit työskentelevät Keski-Suomen Sairaanhoitopiirissä tarjoten palveluja monelle eri erikoisalalle moniammatillisissa työryhmissä toimien.

Meillä voit oppia:

  • Neurologisten aikuispotilaiden toiminta- ja työkyvyn arviointia sekä kuntoutusta
  • Käsikirurgisten potilaiden lasta- ja arpihoitoa
  • Aikuisreumapotilaiden tutkimista, arviointia ja ohjaamista
  • Neurologisten, kehitysvammaisten ja reumaa sairastavien lasten toimintakyvyn arviointia ja kuntoutuksen suunnittelua
  • Lastenpsykiatrian asiakkaiden toimintakyvyn arviointia ja kuntoutuksen suunnittelua
  • Pienapuvälinetarpeen arviointia

Vastuualue

Kuntoutus

Lähiesimies

Elina Kanninen

p. 014 269 2715

Opiskelijavastaava

Katri Kainulainen
p. 014 269 2461

Tavallisimmat potilasryhmät

Tarjoamme palveluita monille eri erikoisaloille (mm. neurologia, käsikirurgia, sisätaudit, lastentaudit, lastenpsykiatria).

Henkilökunnan määrä

13 toimintaterapeuttia

Terveysalan opiskelijat

Ohjaamme ammattikorkeakoulujen toimintaterapiaopiskelijoita sekä kansainvälisiä toimintaterapeuttiopiskelijoita.