Vanhuspsykiatrian konsultaatioryhmä

Meillä voit oppia:

  • vanhuspsykiatrisen potilaan hoidon tarpeen arviointia
  • vanhuspsykiatrista hoitotyötä
  • hoitosuhdetyöskentelyä
  • konsultaatiotyötä
  • lääkehoitoa
  • perhetyötä
  • kirjaamista
  • kotikäynti- ja polikliinista vastaanottotyötä
  • yhteistyötä eri verkostojen kanssa
  • työryhmätyöskentelyä
Vastuualue

Psykiatrian vastaanottopalvelut

Ylihoitaja

Tarja Paunonen

Osastonhoitaja

Tuula Hernesmaa, 1.1.2021 alkaen Ulla Parviainen

Opiskelijavastaava

Maria Pynnönen

Tavallisimmat potilasryhmät

Psykiatrista erikoissairaanhoitoa tarvitsevat yli 70-vuotiaat potilaat; toimintakykyä heikentävät oireistot, erotusdiagnostiset haasteet, lääkehoidon ongelmat. Hoidon aloittamiseen tarvitaan lääkärin lähete.

Henkilökunnan määrä

8 sairaanhoitajaa, psykiatrian erikoislääkäri 2-3 päivänä viikossa, osastonhoitaja

Terveysalan opiskelijat

Harjoittelupaikka soveltuu myös gerontologisen hoitotyön suuntaavia opintoja suorittaville opiskelijoille. Yksi opiskelija kerrallaan.

Kertaa ennen
harjoittelua

Tutustu ennen harjoittelua yleisimpiin psykiatrisiin sairauksiin, auttamismenetelmiin ja hoitosuhdetyöskentelyyn.