Vastasyntyneiden osasto

Meillä voit oppia:

  • Keskosen ja sairaan vastasyntyneen hoitotyötä

  • Perheiden kohtaamista, ohjaamista ja tukemista

  • Moniammatillista yhteistyötä

  • Perhekeskeistä hoitotyötä

Vastuualue

Lasten vastuualue

Osaston ylilääkäri
Ylihoitaja

oyl Elina Hyödynmaa
vs yh Tiina Schildt

Osastonhoitaja
Apulaisosastonhoitaja

oh Mari Kärkkäinen
aoh Päivi Hakasalo

Opiskelijavastaavat

sh Milja Tanskanen
aoh Päivi Hakasalo

Henkilökunnan määrä

Osastonylilääkäri, kaksi erikoistuvaa lääkäriä, osastonsihteeri,
17 sairaanhoitajaa, 5 lastenhoitajaa, välinehuoltaja ja 3 sairaalahuoltajaa.

Moniammatillista yhteistyötä teemme seuraavien tahojen kanssa: ravitsemussuunnittelija, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, psykologi, puheterapeutti sekä toimintaterapeutti

Terveysalan opiskelijat

Samanaikaisesti 4 sairaanhoidon opiskelijaa