Lastenpsykiatrian poliklinikka

Meillä voit oppia:

  • Lastenpsykiatrisen hoitotyön menetelmiä

  • Tiimityöskentelyä

  • Hoitotyön rakenteista kirjaamista

  • Verkostokeskeistä työtapaa

  • Perhelähtöistä työtapaa

  • Hoitosuhdetyöskentelyä

  • Lastenpsykiatrisen hoitopolun

  • Tutustua liikkuviin työmuotoihin

Vastuualue

Psykiatrian vastuualue

Ylihoitaja

Tarja Paunonen

Osastonhoitaja

Minna Nättinen

Opiskelijavastaavat


Iida Luhanko

Tavallisimmat potilasryhmät Alakouluikäisiä (712 -vuotiaita) lapsia ja heidän perheitään. Lapsilla on laaja-alaisia tunne-elämän ja vuorovaikutuksen ongelmia.
Henkilökunnan määrä

Osastonhoitaja, 13 sairaanhoitajaa,
1 lastenhoitaja, 2 sihteeriä, 6 lääkäriä,
7 psykologia, 2 sosiaalityöntekijää ja 2 toimintaterapeuttia.

Terveysalan opiskelijat

Otamme harjoitteluun sairaanhoitajaopiskelijoita, yhden kerrallaan.

Kertaa ennen harjoittelua

Lasten ja nuorten mielenterveystyö