Maahanmuuttajalääkäreiden työkokeilu

Ulkomaalaisia lääkäreitä joko EU/ETA-maista tai EU:n ulkopuolisista maista tulevia on mahdollista ottaa työkokeiluun myös työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) kautta. Näissä tapauksissa harjoittelija ei ole työsuhteessa sairaalaan. Harjoittelijan vakuutuksesta ja päivärahan maksamisesta huolehtii TE-toimisto. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että ulkomaalainen lääkäri asuu jo Suomessa eli kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ja on oikeutettu työttömyysetuuteen. Tästä ohjeita ja lisätietoja löytyy Maahanmuuttoviraston sivuilta http://www.migri.fi/ 
Linkki TE-toimiston sivuille http://www.te-palvelut.fi/te/fi/index.html

Harjoittelusta täytetään erillinen TE-toimiston laatima sopimus, jonka allekirjoittaa vastuualueen ylilääkäri. Kaikista käytännön järjestelyistä huolehtivat vastuualueet itse. Aina kun otetaan ulkomaalainen (ei Suomen kansalainen) työhön tai työkokeiluun, on henkilön oleskeluluvan voimassaolo varmistettava passista tai ulkomaalaisen oleskelulupakortista, pelkkä kopio ko. asiakirjasta ei riitä.

Muuta tietoa Suomesta http://www.infopankki.fi/fi/etusivu