Lääketieteen opiskelijat - Haku


1
2
3
4
Seuraava Viimeinen
Amanuenssit
Julkaistu: 20.12.2016

Amanuenssin toimia on haettavana kymmenen. Viisi niistä täytetään Itä-Suomen yliopistossa (ISY) hakujen kautta ja viisi sairaalan omana rekrytointina. Sairaalassa suoraan täytettävät ...

Ammattilaiselle > Koulutus ja opiskelu > Lääketieteen opiskelijat > Amanuenssit
Lääketieteen opiskelijat
Julkaistu: 20.12.2016

Keski-Suomen Sairaala Novassa on mahdollista suorittaa ennalta sovittuja  koulutusjaksoja lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta.  Kliinisen vaiheen hajautuksessa opiskelijat tutustuvat e...

Ammattilaiselle > Koulutus ja opiskelu > Lääketieteen opiskelijat
Maahanmuuttajalääkäreiden työkokeilu
Julkaistu: 20.12.2016

Ulkomaalaisia lääkäreitä joko EU/ETA-maista tai EU:n ulkopuolisista maista tulevia on mahdollista ottaa työkokeiluun myös työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) kautta. Näissä tapauksissa harjoi...

Ammattilaiselle > Koulutus ja opiskelu > Lääketieteen opiskelijat > Maahanmuuttajalääkäreiden työkokeilu
Haku lääkärin sijaisuuksiin
Julkaistu: 26.1.2016

Lääketieteen kandidaatit voivat tiedustella viransijaisuuksia suoraan klinikoiden ylilääkäreiltä . ...

Ammattilaiselle > Koulutus ja opiskelu > Lääketieteen opiskelijat > Haku lääkärin sijaisuuksiin
Perusopetuksessa olevat lääketieteen kandidaatit
Julkaistu: 26.1.2016

Keski-Suomen keskussairaalassa annetaan perusopetusta lääketieteen opiskelijoille. Suurin osa opiskelijoista on Itä-Suomen yliopiston lääketieteen opiskelijoita. Opintojaksoja on mahdollista suori...

Ammattilaiselle > Koulutus ja opiskelu > Lääketieteen opiskelijat > Perusopetuksessa olevat lääketieteen kandidaatit
1
2
3
4
Seuraava Viimeinen