Harjoittelua tukevia ohjeita

Tälle sivulle on koottu erilaisia harjoittelua tukevia ohjeita, asiakirjoja ja linkkejä, joiden avulla perehtyminen sairaanhoitopiiriin ja siellä työskentelyyn onnistuu helpommin.

Opiskelijaohjauksen laatusuositukset

Hygienia- ja pukeutumisohje
Tietoturvaohje
Ohje kadonneista avaimista
Tervetuloa -kirje
Työvuorotaulukko
Perehtymiskortti
Malli opiskelijakansiosta
Ohjeita neulanpistotapaturman varalle