Harjoittelun arviointi

Arviointi on oleellinen osa oppimisprosessia ja tukee opiskelijan ammatillista kasvua prosessin eri vaiheissa. Harjoitteluyksikön henkilökunta antaa opiskelijalle yksilöllistä, rakentavaa ja tavoitteisiin pohjautuvaa suullista ja kirjallista palautetta säännöllisesti harjoittelun aikana. Opiskelijan harjoittelun arvioinnin perustana ovat ammattihenkilön ammattitaitovaatimukset. Arviointi kohdistuu koulun asettamien tavoitteiden, opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden sekä harjoittelupaikan asettamien yleisten tavoitteiden saavuttamiseen. Arviointikeskusteluja järjestetään harjoittelujakson puolivälissä sekä jakson lopussa. Loppuarviointi annetaan myös kirjallisesti. Arviointikeskusteluihin osallistuvat opiskelija ja ohjaaja sekä mahdollisuuksien mukaan opettaja.

TERVETULOA HARJOITTELUUN KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIIN!