Opiskelijaohjauksen vastuuhenkilöt

Johtajaylihoitaja Heljä Lundgrén-Laine vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön johtamisesta ja näin ollen johtaa myös terveysalan opiskelijoihin liittyviä prosesseja. Johtajaylihoitajan tehtäviin kuuluu muun muassa sairaanhoitopiirin ja oppilaitosten välisten koulutuskäyttösopimusten laatiminen.

Ylihoitajat mahdollistavat omalla työllään riittävien harjoittelupaikkojen määrän sekä varmistavat opiskelijaohjauksen laadun omilla toimialueillaan. Kullakin toimi- ja vastuualueella on oma ylihoitaja. Heidän yhteystietonsa löydät harjoitteluyksiköiden kuvaussivuilta.

Opetusylihoitaja toimii opiskelijaohjauksen kehittämisen ja koordinoinnin vastuuhenkilönä. Opetusylihoitajaan voit ottaa yhteyttä missä tahansa ammattitaitoa edistävään harjoitteluun tai työssäoppimiseen liittyvissä asioissa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin opiskelijaohjauksen opetusylihoitajana toimii Matti Puhakainen, p. 014 269 5285 (etunimi.sukunimi@ksshp.fi).

Osastonhoitajat ovat vastuussa yksikössään olevien opiskelijoiden ohjauksen toteutumisesta. Osastonhoitajat huolehtivat opiskelijan kuvakortteihin sekä mahdollisiin avaimiin liittyvistä lupa-asiakirjoista ja heidän vastuullaan on opiskelijapalautteen hyödyntäminen ohjauksen kehittämiseksi tai henkilökuntansa palkitsemiseksi. Myös harjoittelupaikkojen osastonhoitajatiedot löytyvät harjoitteluyksiköiden kuvaussivuilta.

Opiskelijavastaavat tekevät tärkeää ja konkreettista työtä harjoitteluiden onnistumiseksi. Opiskelijavastaava toimii ohjaajien yhdyshenkilönä ja ohjaajana itsekin. Opiskelijavastaavat ilmoittavat (yhteistyössä osastonhoitajien kanssa) yksikössään varattavana olevat harjoittelupaikat Jobiili-järjestelmään. Opiskelijavastaavien tehtävänä on toimia yksikössään opiskelijaohjaukseen liittyvien asioiden vastuuhenkilönä ja omalla toiminnallaan edistää opiskelijaohjauksen hyvää laatua ja toimivuutta. Opiskelijavastaavat huolehtivat opiskelijoiden perehdytyksen toteutumisesta ja useissa yksiköissä ohjaajavalinnoista. He toimivat myös tiedonvälittäjinä oppilaitosten sekä yksikön henkilökunnan välillä. Yksiköiden opiskelijavastaavien tiedot löytyvät harjoitteluyksiköiden kuvaussivuilta.

Omat ohjaajat vastaavat päivittäisestä ohjaamisesta ja palautteen antamisesta tavoitteiden pohjalta sekä tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä harjoittelujakson aikana. Yleensä opiskelijalle nimetään yksiköissä 1-2 omaa ohjaajaa, joiden kanssa opiskelija tekee samoja työvuoroja. Oman ohjaajasi merkitys osaamisesi kehittymisessä ja ammattiin kasvamisessa on erittäin tärkeä. Hyvä vuorovaikutus ja molemminpuolinen luottamus ovat toimivan ohjaussuhteen kulmakiviä. Sinulla on tarvittaessa oikeus vaihtaa omaa ohjaajaasi.

Opiskelijana sinä vastaat omasta oppimisestasi. Ole aktiivinen, oma-aloitteinen ja vastuullinen. Kysele, pohdi ja ihmettele – vain sillä tavalla voit oppia.  Henkilökohtaiset oppimistavoitteesi ovat edellytyksenä harjoittelun / työssäoppimisen ohjauksen suunnittelussa, joten odotamme sinun asettavan jakson tavoitteesi ensimmäisen harjoitteluviikon aikana.