Opiskelijapalaute

Olennainen osa harjoittelua on antaa palautetta opiskelijaohjauksen laadusta! Tätä palautetta on hyvä antaa suullisesti, mutta myös nimettömästi sähköisen kyselyn avulla. Opiskelijaohjauksen laatukyselyn CLES+T (clinical learning, environment, supervision and nurse teacher scale) tarkoituksena on kerätä palautetta Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä toteutettavan ohjauksen laadusta. Saadun palautteen avulla pystytään kehittämään sekä työelämäohjaajien että opettajien toteuttamaa opiskelijaohjausta. Opiskelijaohjauksen laatukyselyn tulokset raportoidaan kerran vuodessa ja kevätlukukauden aikana sairaanhoitopiirin työyksiköihin sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvointi -yksikköön. Tämän lisäksi tulokset käsitellään vuosittain myös valtakunnallisessa CLES- seminaarissa.

Kysely koostuu opiskelijaan, opintoihin ja harjoitteluyksikköön liittyvistä taustakysymyksistä. Näiden lisäksi kartoitetaan työyksikköön, ohjaukseen sekä opettajan toimintaan liittyviä kysymyksiä CLES-mittarin kysymyksillä (Copyright Saarikoski 2002). Kyselyyn pääset tästä linkistä.

In English
Practical Training Evaluation Answer here.