Perehdyttäminen ja koulutus

Moniammatilliset yleisperehdytystilaisuudet

Järjestämme terveysalan opiskelijoille sekä lääketieteen opiskelijoille maanantaiaamuisin yleisperehdytystilaisuuksia, jotka alkavat pääsääntöisesti klo 08.  Lisätietoja näistä tilaisuuksista sinulle antavat harjoitteluyksikkösi opiskelijavastaavat.

Perehtyminen harjoitteluyksikköön

Tarkempi harjoitteluyksikköön perehdyttäminen tapahtuu joko osastonhoitajan, opiskelijavastaavan tai oman ohjaajasi toimesta. Sinulla on oikeus saada hyvä perehdytys harjoittelupaikkaasi ennen varsinaisen kliinisen oppimisesi alkamista. Jokaisessa harjoitteluyksikössämme tulisi olla opiskelijoille tarkoitettu perehdytyskansio, johon on koottu juuri opiskelijalle tärkeitä perehdyttäviä asioita. Kansioon voit tutustua myös omatoimisesti; pyydä sitä nähtäväksesi ohjaajaltasi.

Opiskelijoiden olohuone

Pyrimme tarjoamaan kerran kuukaudessa meillä harjoittelussa oleville opiskelijoille tilaisuuden vapaamuotoiseen keskusteluun, tukeen, erilaisten haastavien tilanteiden purkuun sekä mukavaan yhdessäoloon kahvitarjoiluineen. Aktiivinen osallistuminen on suotavaa, mutta myös pelkkä kuunteleminen on sallittua

Lämpimästi tervetuloa!

Vuosikello 2019-2020:

pm.kk.. Työpaikan pelisäännöt

pm.kk. Opiskelijan jaksaminen ja itsestä huolehtiminen

pm.kk. Ammattietiikka tulevan terveydenhuollon ammattilaisen silmin

pm.kk. Päihteet

pm.kk. Opiskelijana olemisen haasteet - "Tuuletustupa"

pm.kk. Haastavan asiakkaan/potilaan kohtaaminen

pm.kk. Opiskelijan vastuut ja velvollisuudet sekä oikeudet

pm.kk. Kuolevan potilaan kohtaaminen

pm.kk. "Tuuletustupa" (Vaitiolovelvollisuus- ja tietosuoja-asiat)

(Aiheiden ja aikataulujen suhteen muutokset ovat mahdollisia)

Perehtymismateriaalia

Opiskelijan perehtymiskortti