Toimet ennen harjoittelun alkamista

Harjoittelupaikan varaajalla tulee olla Jobiili -palvelimella aktiivinen ja päivitetty CV (curriculum vitae). CV:ssä tulee olla mm. kuvaus aikaisemmista opinnoista ja harjoittelupaikoista, niissä opituista asioista sekä alustavia tavoitteita harjoittelujaksolle. Näin ohjaajat pystyvät suunnittelemaan harjoittelujaksosi yksilöllisemmäksi. Hakijan olisi hyvä ottaa yhteyttä harjoitteluyksikköön sopiakseen tarkemman harjoitteluun saapumisajan ja -paikan. Yksiköiden yhteystiedot löytyvät Jobiili -sivuilta sekä harjoitteluyksiköiden kuvaussivuilta, joihin on myös suotavaa tutustua ennen harjoittelun alkua.

Sähköinen harjoittelupaikkavarausjärjestelmä lähettää automaattisesti Tervetuloa -kirjeen opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkamista, jossa on kerrottu työyksikköön liittyvistä asioista. Lue kirje huolella ja aloita perehtyminen jo ennen harjoittelujaksosi alkua. Muista myös tutustua huolellisesti jobiilista löytyviin harjoitteluyksiköiden kuvauksiin ja niissä mainittuihin materiaaleihin. Näin toimien ensimmäisten päivien tietotulva tuntuu ehkä paremmin hallittavalta ja pääset nopeammin kiinni varsinaiseen oppimiseen.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä opiskelevat ammattikorkeakouluopiskelijat saavat harjoittelunsa ajaksi opiskelijatunnukset sairaalassa käytössä olevaan Effica-potilastietojärjestelmään. Tunnusten saannin edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut hyväksytysti toisen seuraavista verkkotenteistä:

Duodecim oppiportti:

TIETOSUOJA TERVEYDENHUOLLOSSA

TIETOTURVA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA

Yksiköiden opiskelijavastaavat tilaavat JAMK:n opiskelijoille harjoittelun ajaksi Effica- tunnukset, kuvakortin sekä mahdollisesti avaimet. Muiden ammattikorkeakoulujen tai ammattioppilaitosten opiskelijoiden tulee ottaa yhteyttä opetusylihoitaja Matti Puhakaiseen  matti.puhakainen@ksshp.fi viimeistään 2 viikkoa ennen harjoittelua.