AMEF-seminaari 27.3.2020

Julkaistu 25.11.2019 klo 13.18

Seminaari kokoaa yhteen lääketieteen eri erikoisalojen kouluttajia esittelemään ja pohtimaan ohjausta lääkäreiden koulutusohjelmissa. Seminaarissa ohjausta lähestytään toimijuuden, tunteiden ja vuorovaikutuksen näkökulmista. Tapahtumassa tutustutaan Keski-Suomen keskussairaalan taito- ja simulaatiokoulutuksiin ja käydään niiden pohjalta keskustelua ohjauksen ajankohtaisista sisällöistä.

Seminaarin tavoitteena on vahvistaa osallistujien ohjausosaamista, toimijuutta ja tunnetaitoja sekä täydentää ohjaajien työkalupakkia REAL – tunnetyökalulla. Seminaarissa otetaan haltuun erilaisia tapoja lähestyä ohjaustilannetta ja toimia vuorovaikutuksellisesti ohjaustilanteissa. Seminaarin tarkoituksena on pohtia yhdessä erilaisia ohjaustapoja ja koulutusmenetelmiä sekä verkostoitua alan ohjausammattilaisten kanssa. 

Katso seminaarin ohjelma tästä.

Aika: pe 27.3.2020 klo 9:00-15:30

Paikka: Keski-Suomen keskussairaala, auditorio, Keskussairaalantie 19, Jyväskylä

Kohderyhmä: Seminaari on tarkoitettu Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen (LKY) jäsenille. Seminaari on osallistujille maksuton.

Järjestäjät: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Lääketieteen koulutuksen yhdistys

Ilmoittautuminen seminaariin tapahtuu sähköisellä lomakkeella 13.3.2020 mennessä.

Preseminaari to 26.3.2020 klo 18-21

Osallistu preseminaariin Keski-Suomen keskussairaalan Tietotaitopajassa. Pääset tutustumaan taito- ja simulaatiokoulutusvälineistöön, koulutusohjelmiin, paikallisiin kouluttajiin, sekä NASCE-akkrediointiin kevyen illallisen nauttimisen ohessa.

Preseminaariin ilmoittautuminen tapahtuu seminaariin ilmoittautumisen yhteydessä samalla lomakkeella. Tarjoilujen vuoksi ilmoittautuminen on sitova.


Posterit ja suulliset esitykset

Tarjoamme osallistujille mahdollisuuden esitellä seminaarissa omaa tutkimus- tai kehittämistyötä posterina tai suullisena esityksenä. Kaikki aiheet hyväksytään esityksiksi, mikäli ne täyttävät ennalta määrätyn abstraktin muodon. Abstraktin maksimipituus on 250 sanaa ja sisältö tulee jäsentää seuraavien otsikoiden mukaisesti: tausta/tavoitteet, menetelmät, tulokset, johtopäätökset. Abstrakti tulee toimittaa osoitteeseen tietotaitopaja(at)ksshp.fi otsikolla AMEF2020/abstrakti 13.3.2020 mennessä. Tilaisuuden järjestäjät valitsevat aiheen perusteella esitysmuodon ja esittäjille lähetetään tarkemmat ohjeet suullisen tai posteriesityksen pitämisestä 17.3. jälkeen.