Tavoitteena kansansairauksien ehkäisy ja preventiotyö

Perusterveydenhuollon yksikön
työntekijöiden toimenkuvat
    


Rakennamme yhteistyössä hyvinvoivaa Keski-Suomea  

  • lisäämällä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia

  • yhdenmukaistamalla hoito- ja ohjauskäytänteitä

  • koordinoimalla hoitoketjutyötä sekä hoito- ja potilasohjeita (HOPO)

  • tukemalla maakunnan ammattilaisia terveyden edistämistyössä

  • kouluttamalla ja kehittämällä

  • näyttöön perustuvien menetelmien ja innovaatioiden jalkauttamistyöllä

  • vastaamalla maakunnallisen terveyden edistämisen suunnitelmasta sekä terveyttä edistävän sairaalan toimintaohjelman arvioinnista ja päivittämisestä

  • perusterveydenhuollon toiminnan tukemisella

Yhteistyökumppaneitamme ovat:

Asukkaat, asiakkaat ja potilaat, kuntien eri hallinnonalojen toimijat, sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaiset, kolmas sektori, Keski-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus - Koske, Keski-Suomen Yhteisöjen tuki - KYT, Jyväskylän yliopisto, oppilaitokset, jne. Tuotamme palveluja myös erikoissairaanhoitoon.

Olemme osaavia yhdessä!