Perusterveydenhuollon yksikön hallinnoimat hankkeet

Perusterveydenhuollossa hallinnoidaan erilaisia terveyden edistämiseen liittyviä projekteja ja hankkeita. Meneillään olevat projektit löytyvät vasemmasta laidasta hankkeet -otsikon alta.

Alkavat hankkeet:

 • Meijän kyvyt käyttöön -hanke sai STM:n rahoittamaa valtionavustusta Työkykyohjelman toimeenpanoon kahdelle vuodelle (2020-2022). Hankkeeseen rekrytoidaan projektipäällikkö sekä kolme projektityöntekijää.

  Hankkeen päätavoitteina on työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen palvelurakenteiden sekä toimintamallien selkeytyminen sekä osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työ-, toiminta- ja työllistymiskyvyn sekä työelämäosallisuuden vahvistuminen. Näihin päästään rakentamalla työkyvyn tuen palvelukokonaisuus osaksi sosiaali- ja terveyskeskuksia, selkeyttämällä työllistymistä edistäviä ja osallisuutta tukevia sosiaalihuollon palvelupolkuja sekä vahvistamalla työttömyysuhassa olevien osatyökykyisten työkyvyn tukea. Lisäksi hanke tukee työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvien kuntien työllisyyspalveluiden uudistamista alueella. 

  Hankkeen kohderyhminä ovat ammattilaiset, joiden toiminnan tavoitteena on työttömien, työelämän ulkopuolella olevien työikäisten ja työttömyysuhassa olevien työ-, toiminta- ja työllistymiskyvyn sekä osallisuuden tukeminen ja vahvistaminen. Lisäksi kohderyhmänä ovat asiakkaat, jotka hyötyvät kehittämistoimenpiteistä. Hanke linkittyy tiiviisti Keski-Suomen Tulevaisuuden sote-keskus- ja työllisyyden kuntakokeilu –hankkeisiin. Hankesuunnitelma on nähtävillä täällä.

  L
  isätietoja: Anneli Kuusinen-Laukkala 014 269 5156
                    Susanna Mutanen 014 236 6591 perjantaisin 12-15
                    etunimi.sukunimi(at)ksshp.fi

Aikaisemmin toteutettuja projekteja:

 • Lisäksi sairaanhoitopiiri oli osa Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta vuonna 2018, jolloin mallinnettiin valtakunnallista asiakkaan osallisuuden toimintamallia sekä toteutettiin neljässä pilotissa erilaisia kokemusasiantuntijoiden sekä asiakkaiden ja asukkaiden osallisuutta tukevia toimintamuotoja. Hankkeen jälkeen kokemusasiantuntijoiden Päivä elämässä -havainnointimalli tuottaa kokemustietoa terveyspalvelujen kehittämiseen.
 • Vuosina 2015-2017 toteutettiin Tekesin (nyk. Business Finland) tukema Kokemusasiantuntijuus palveluissa  -hanke, jonka aikana kehitettiin kokemusasiantuntijatoimintaa terveydenhuollon palveluissa. Hankkeen jälkeen kokemusasiantuntijoita hyödynnetään monissa erilaisissa kehittämistehtävissä sairaanhoitopiirissä.
 • Vuosina 2013-2017 toteutettiin sairaanhoitopiirin strateginen Sujuvat hoitoketjut -projekti. Projekti oli kokonaisuudessaan nelivuotinen, jonka aikana luotiin käytännöt hoitoketjutyöskentelylle, hoitoketjuprosessin kuvaamiselle sekä luotiin useita uusia hoitoketjuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hoitoketjukoordinointi jatkuu edelleen perusterveydenhuollon yksikössä (ks. tarkemmin Hoitoketjutyö).

Projekteista voi kysyä lisää:

Susanna Mutanen hyvinvointikoordinaattori