Perusterveydenhuollon yksikön hallinnoimat hankkeet

Perusterveydenhuollossa hallinnoidaan erilaisia terveyden edistämiseen liittyviä projekteja ja hankkeita. Meneillään olevat projektit löytyvät vasemmasta laidasta hankkeet -otsikon alta.

Aikaisemmin toteutettuja projekteja:

  • Lisäksi sairaanhoitopiiri oli osa Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta vuonna 2018, jolloin mallinnettiin valtakunnallista asiakkaan osallisuuden toimintamallia sekä toteutettiin neljässä pilotissa erilaisia kokemusasiantuntijoiden sekä asiakkaiden ja asukkaiden osallisuutta tukevia toimintamuotoja. Hankkeen jälkeen kokemusasiantuntijoiden Päivä elämässä -havainnointimalli tuottaa kokemustietoa terveyspalvelujen kehittämiseen.
  • Vuosina 2015-2017 toteutettiin Tekesin (nyk. Business Finland) tukema Kokemusasiantuntijuus palveluissa  -hanke, jonka aikana kehitettiin kokemusasiantuntijatoimintaa terveydenhuollon palveluissa. Hankkeen jälkeen kokemusasiantuntijoita hyödynnetään monissa erilaisissa kehittämistehtävissä sairaanhoitopiirissä.
  • Vuosina 2013-2017 toteutettiin sairaanhoitopiirin strateginen Sujuvat hoitoketjut -projekti. Projekti oli kokonaisuudessaan nelivuotinen, jonka aikana luotiin käytännöt hoitoketjutyöskentelylle, hoitoketjuprosessin kuvaamiselle sekä luotiin useita uusia hoitoketjuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hoitoketjukoordinointi jatkuu edelleen perusterveydenhuollon yksikössä (ks. tarkemmin Hoitoketjutyö).

Projekteista voi kysyä lisää:

Nina Peränen Hyvinvointikoordinaattori