Meijän kyvyt käyttöön -hanke


Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoima Meijän kyvyt käyttöön! –hanke on aloittanut tammikuussa 2021 osana valtakunnallista Työkykyohjelmaa. Hankkeen kesto on 1.1.2021 – 31.12.2022.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

1. työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen palvelurakenteiden sekä toimintamallien selkeytyminen ja yhdenmukaistuminen
2. osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työ- ja toimintakyvyn, työllistymiskyvyn sekä työelämäosuuden vahvistaminen


Hankkeen kohderyhmänä ovat ammattilaiset, joiden toiminnan tavoitteena on työttömien, työelämän ulkopuolella olevien työikäisten sekä työttömyysuhassa olevien työ-, työllistymis- ja toimintakyvyn sekä osallisuuden tukeminen ja vahvistaminen. Kuntien osalta mukana ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja työllisyyspalveluiden ammattilaiset sekä mahdolliset kehittäjäasiakkaat. Hanke liittyy osaksi meneillään olevan sote-uudistuksen valmistelua ja sitä rahoittaa STM.


Hankkeessa on mukana 17 kuntaa Keski-Suomesta ja hankkeen pilottikunniksi ovat lupautuneet Hankasalmi, Keuruu, Laukaa ja Viitasaari. Myös Jyväskylä on keskeisesti mukana hankkeessa.

Lisätietoa hankkeesta:
Projektipäällikkö Anne Mujunen,
anne.mujunen@ksshp.fi, puh. 050 336 8924

Videot:

Laatukriteereihin perustuvan tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen laatukriteerit

MKK-hanke