Meijän kyvyt käyttöön -hanke


Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoima Meijän kyvyt käyttöön! –hanke on aloittanut tammikuussa 2021 osana valtakunnallista Työkykyohjelmaa. Hankkeen kesto on 1.1.2021 – 31.12.2022.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

1. työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen palvelurakenteiden sekä toimintamallien selkeytyminen ja yhdenmukaistuminen
2. osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työ- ja toimintakyvyn, työllistymiskyvyn sekä työelämäosuuden vahvistaminen


Hankkeen kohderyhmänä ovat ammattilaiset, joiden toiminnan tavoitteena on työttömien, työelämän ulkopuolella olevien työikäisten sekä työttömyysuhassa olevien työ-, työllistymis- ja toimintakyvyn sekä osallisuuden tukeminen ja vahvistaminen. Kuntien osalta mukana ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja työllisyyspalveluiden ammattilaiset sekä mahdolliset kehittäjäasiakkaat. Hanke liittyy osaksi meneillään olevan sote-uudistuksen valmistelua ja sitä rahoittaa STM.


Hankkeessa on mukana 17 kuntaa Keski-Suomesta ja hankkeen pilottikunniksi ovat lupautuneet Hankasalmi, Keuruu, Laukaa ja Viitasaari. Myös Jyväskylä on keskeisesti mukana hankkeessa.

Koulutukset:

Alle tullaan listaamaan hankkeen koulutustarjontaa erityisesti työttömien terveystarkastuksia tekeville. Koulutuksen nimeä klikkaamalla pääset tutustumaan koulutuksen ohjelmaan sekä löydät linkin ilmoittautumiseen.

  • Työterveyshuollon toimintatapojen hyödyntämisen mahdollisuudet työttömien terveydenhuollossa 27.8.2021. Ohjelma ja ilmoittauminen päivittyy myöhemmin.
  • Työkyvyn uudet tuulet, 31.8.2021. (132 Kt)
  • Työ- ja toimintakyvyn arvionti, 10.9.2021. Ohjelma ja ilmoittauminen päivittyy myöhemmin.
  • Verkostomainen työtapa haastaa ammattilaisia 24.9.2021. Ohjelma ja ilmoittauminen päivittyy myöhemmin.
  • Kuntoutus monialaisessa työkyvyn ja työllistymisen tuessa, 8.10.2021. Ohjelma ja ilmoittauminen päivittyy myöhemmin.
  • Koordinaatio ja terveydenhuollon eri tasojen yhteistyö, 22.10.2021. Ohjelma ja ilmoittauminen päivittyy myöhemmin.
  • Palvelujärjestelmä, 5.11.2021. Ohjelma ja ilmoittauminen päivittyy myöhemmin.
  • Työkyvyn kannalta oleellisen tiedon kirjaaminen ja tilastointi, 19.11.2021. Ohjelma ja ilmoittauminen päivittyy myöhemmin.
  • Päihde- ja mielenterveystyö, 3.12.2021. Ohjelma ja ilmoittauminen päivittyy myöhemmin.
  • Järjestöyhteistyö, 10.12.2021. Ohjelma ja ilmoittauminen päivittyy myöhemmin.

Lisätietoa hankkeesta:
Projektipäällikkö Anne Mujunen, anne.mujunen@ksshp.fi, puh. 050 336 8924

MKK-hanke