Tietoon perustuva ehkäisevän päihdetyön johtamisen malli Keski-Suomessa

Hanke päättyy lokakuun lopussa 2021. Hanketyöntekijät ovat jo lopettaneet työskentelyn. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri sai terveyden edistämisen määrärahaa 320 000 euroa, jolla kehitettiin ehkäisevän päihdetyön tietoon perustuvaa johtamisen mallia ja työkaluja vuosina 2019-10/2021

Hankkeen päätuotoksia olivat: 

 1. Ehkäisevän päihdetyön johtamisen malli (Tiedolla johtamisen malli - diaesitys)
  • Selitysvideo ja muu esittelymateriaali mallin kuvaamiseksi
 2. Työkalut tiedolla johtamiseen:
  • EPT-kypsyysanalyysi
  • Raportti ehkäisevän päihdetyön nykytilasta ja haasteista Keski-Suomessa ja pilottikunnissa
  • SOLA-ennakointityökalu, SOLA-laskentamatriisi ja jatkorahoitushakemus
  • HALLA-rekisteriaineiston kokoaminen ja säästöpotentiaalilaskelma raskaudenaikaisen päihteidenkäytön aiheuttamista yhteiskunnallisista kustannuksista (tulossa)
 3. Menetelmätyökalupakki Terveysporttiin: Polku mielen hyvinvointiin ja päihteettömyyteen
 4. Auttava kohtaaminen -koulutuskokonaisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä lukuisat kuntien työpajat sekä muut koulutustilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa
 5. Päihdeilmiö - Keski-Suomen maakunnallinen verkosto, facebook-ryhmä

Pilottikuntina hankkeessa olivat: Jyväskylä, Kinnula, Laukaa, Toivakka, Pihtipudas, Viitasaari ja Äänekoski.

Lisätietoa kehitetyistä kokonaisuuksista, materiaaleista ja tilaisuuksista löytyy alla.

Ehkäisevä päihdetyö Keski-Suomessa - päihteiden käytön ja rahapelaamisen nykytila ja haasteet

EPT nykytila ja haasteet (30.4.2021)

Raportissa kuvataan päihteiden käytön ja rahapelaamisen nykytilaa Keski-Suomessa ja hankkeen pilottikunnissa sekä hankkeen esille nostamia haasteita. Raportti tulee sisältämään kuvaukset myös hankkeen kaikista tuotoksista ja suositukset ehkäisevälle päihdetyölle tulevaisuuden Keski-Suomen hyvinvointialueella ja kunnissa. Raportissa linjataan myös tulevaa ehkäisevän päihdetyön yhteistyörakennetta, joka tulee sisältymään Keski-Suomen ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen malliin.

TYÖKALUJA AMMATTILAISILLE

Ehkäisevän päihdetyön kypsyysanalyysi

Kypsyysanalyysi on tarkoitettu kuntien / alueiden ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun ja arviointiin. Se soveltuu myös mielenterveyden edistämiseen sekä järjestöjen tai seurakuntien käyttöön.  

Kypsyysanalyysi ja käyttöohjeet

Polku mielen hyvinvointiin ja päihteettömyyteen

Verkkotyökalu on Terveysportissa kaikkien vapaasti käytettävissä. Työkaluun on koottu ehkäisevään päihdetyöhön ja mielenterveyden edistämiseen liittyviä menetelmiä eri kohderyhmille ja muutostilanteisiin.

Voit liittyä myös Päihdeilmiö - Keski-Suomen maakunnallinen verkostoon!

Päihdeilmiö-verkostossa keskustelemme monitoimijaisella joukolla alkoholista, tupakasta, nuuskasta, nikotiinivalmisteista, huumeista ja peliriippuvuudesta sekä haittojen ehkäisystä, hyvistä käytännöistä ja tiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa. Keskustelemaan kutsutaan Keski-Suomen kuntien, järjestöjen, yritysten, seurakuntien ym. yhteisöjen työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä, kokemusasiantuntijoita, vapaaehtoistyöntekijöitä ja muita asiasta kiinnostuneita. 

Pyydä jäsenyyttä ryhmään: https://www.facebook.com/groups/paihdeilmio

TYÖKALUJA PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI

Ennaltaehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen malli

SOLA-laskentamatriisi

SEMINAARIEN TALLENTEET

Hyvinvoinnin johtaminen ja taloudellisten vaikutusten arviointi kuntien toimintaympäristössä 21.4.2021

Ehkäisevä päihdetyö, yhteistä työtä - työkaluja johtamiseen ja käytännön työhön seminaari 23.10.2020:

Lisätiedot:

Vs hyvinvointikoordinaattori Susanna Mutanen

050 316 3441 tai etunimi.sukunimi@ksshp.fi