Tietoon perustuva ehkäisevän päihdetyön johtamisen malli Keski-Suomessa

Lyhyesti hankkeesta:

Sairaanhoitopiiri on saanut terveyden edistämisen määrärahaa hankkeelle, jonka aikana kehitetään ehkäisevän päihdetyön tietoon perustuvaa johtamisen mallia maakunnassa 2019-10/2021

Hankkeen tavoitteena on:

  1. rakentaa ehkäisevän päihdetyön tietoon pohjautuva johtamisen malli maakuntaan
  2. siirtää painopistettä ennaltaehkäisyyn
  3. mallintaa ehkäisevän päihdetyön (palvelu)polku

Ehkäisevä päihdetyö Keski-Suomessa - päihteiden käytön ja rahapelaamisen nykytila ja haasteet

EPT nykytila ja haasteet (30.4.2021)

Raportissa kuvataan päihteiden käytön ja rahapelaamisen nykytilaa Keski-Suomessa ja hankkeen pilottikunnissa sekä hankkeen esille nostamia haasteita. Raportti tulee sisältämään kuvaukset myös hankkeen kaikista tuotoksista ja suositukset ehkäisevälle päihdetyölle tulevaisuuden Keski-Suomen hyvinvointialueella ja kunnissa. Raportissa linjataan myös tulevaa ehkäisevän päihdetyön yhteistyörakennetta, joka tulee sisältymään Keski-Suomen ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen malliin.

SEMINAARIT

Hyvinvoinnin johtaminen ja taloudellisten vaikutusten arviointi kuntien toimintaympäristössä 21.4.2021

Ehkäisevä päihdetyö, yhteistä työtä - työkaluja johtamiseen ja käytännön työhön seminaari 23.10.2020:

TYÖKALUJA AMMATTILAISILLE

Ehkäisevän päihdetyön kypsyysanalyysi

Kypsyysanalyysi on tarkoitettu kuntien / alueiden ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun ja arviointiin. Se soveltuu myös mielenterveyden edistämiseen sekä järjestöjen tai seurakuntien käyttöön.  

Kypsyysanalyysi ja käyttöohjeet

SOLA-laskentamatriisi

Polku mielen hyvinvointiin ja päihteettömyyteen

Verkkotyökalu on Terveysportissa kaikkien vapaasti käytettävissä. Työkaluun on koottu ehkäisevään päihdetyöhön ja mielenterveyden edistämiseen liittyviä menetelmiä eri kohderyhmille ja muutostilanteisiin.

Voit liittyä myös Päihdeilmiö - Keski-Suomen maakunnallinen verkostoon!

Päihdeilmiö-verkostossa keskustelemme monitoimijaisella joukolla alkoholista, tupakasta, nuuskasta, nikotiinivalmisteista, huumeista ja peliriippuvuudesta sekä haittojen ehkäisystä, hyvistä käytännöistä ja tiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa. Keskustelemaan kutsutaan Keski-Suomen kuntien, järjestöjen, yritysten, seurakuntien ym. yhteisöjen työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä, kokemusasiantuntijoita, vapaaehtoistyöntekijöitä ja muita asiasta kiinnostuneita. 

Pyydä jäsenyyttä ryhmään: https://www.facebook.com/groups/paihdeilmio

Lisätietoa hankkeesta:

TtM Raija Harju-Kivinen