Hoito- ja potilasohjeita koordinoidaan maakunnan yhteiseen järjestelmään

Hoito- ja potilasohjejärjestelmä (Hopo) on ohjelma, jossa sijaitsevat potilaille ja ammattilaisille tarkoitetut ohjeet.  Ohjelmassa luodaan, muokataan, tallennetaan, hyväksytään ja säilytetään ohjeita, jotka ovat käytettävissä koko Keski-Suomen alueella.

Järjestelmän tarkoituksena on yhtenäistää hoitokäytänteitä ja potilaan saamaa ohjausta. Ohjeiden yhteiskäytöllä vähennetään päällekkäisen työn määrää. Hopossa on hyväksymis- ja päivitysjärjestelmä, joka tiedottaa sähköpostilla hyväksyjälle uudesta ohjeesta sekä muistuttaa vastuuhenkilöitä ohjeen päivityksestä.

Hoito- ja potilasohjejärjestelmän pääkäyttäjänä ja kouluttajana toimii kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja Sari Rantanen. Tavoitteena on Hopo-järjestelmän laaja käyttö ja tuki ammattilaiselle, sekä ohjeiden helppo saatavuus ja saavutettavuus.

Ammattilaisena järjestelmää käytetään Santran, Intermetson ja Sonetten kautta. Erikoissairaanhoidon ja seututerveyskeskuksen potilasohjeita on julkaistu internettiin kansalaisen omahoidon tueksi. Hopo-järjestelmä toimii pohjana helpolle julkaisemiselle. Erikoissairaanhoidon ohjeita löytyy potilasohjeet sivuilta.

Effica kertomuksen päätöksentukeen nostetaan omia paikallisia hoito-ohjeita. Tässä hyödynnytetään Hopo-järjestelmän ohjeiden ominaisuuksien määrittelyä ja Sari toimii tässä yhteyshenkilönä.

Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos tarvitset lisätietoa.  Tulen myös mielelläni opastamaan Hopon ja päätöksentuen käytössä.

Lisätietoja

Sari Rantanen
kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja

etunimi.sukunimi(at)ksshp.fi