Hyvinvointistrategiat hyvinvointityön kehittämisen tukena

Perusterveydenhuollon yksikössä on laadittu kaksi hyvinvointiin liittyvää strategiaa.

Terveyden edistämisen toimintaohjelma
vuosille 2015-2018


Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on  toteutettu Terveyden edistämisen toimintaohjelmaa vuosina 2009-2013. Toimintaohjelma on arvioitu ja päivitetty keväällä 2014. Toimintaohjelma on nyt päivitetty vuosille 2015-2018.

Toimintaohjelman tavoitteena on terveys- ja voimavaralähtöisyyden tuominen näkyväksi kaikessa sairaanhoitopiirin toiminnassa.

Ohjelma tukee henkilökunnan, potilaiden ja heidän läheistensä terveyttä ylläpitävien voimavarojen vahvistamista.

Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma on laadittu maakunnan yhteistyönä monien eri toimijoiden kanssa. Suunnitelma on koottu eri ikäryhmät huomioiden. Suositukset perustuvat valtakunnallisiin suosituksiin sekä hyviin käytäntöihin. Sekä toimintaohjelma että suunnitelma ovat luettavissa vasemman valikon otsikoista.

Lisätietoja:

Nina Peränen Susanna Mutanen
Hyvinvointikoordinaattori Terveyden edistämisen suunnittelija
nina.peranen(at)ksshp.fi susanna.mutanen(at)ksshp.fi