Hyvinvointityö - Haku


1
2
Seuraava Viimeinen
Alueellinen hyvinvointityö
Julkaistu: 27.4.2018

Työ keskisuomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi jatkuu! Keski-Suomen sote-uudistus on käynnistynyt 10.8.2020. Keski-Suomen sote-uudistukseen kuuluu kaksi hanketta, Tuleva...

Ammattilaiselle > Perusterveydenhuollon yksikkö > Hyvinvointityö > Alueellinen hyvinvointityö
Hyvinvointityö
Julkaistu: 27.4.2018

Hyvinvoivien asukkaiden Keski-Suomi Keski-Suomi haluaa profiloitua hyvinvoinnin mallimaakunnaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvointiin panostetaan niin strategisella tasolla kuin käytänn...

Ammattilaiselle > Perusterveydenhuollon yksikkö > Hyvinvointityö
Kunnan hyvinvointityö
Julkaistu: 27.4.2018

Terveydenhuoltolain 12§ velvoittaa kuntia  seuraamaan asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetu...

Ammattilaiselle > Perusterveydenhuollon yksikkö > Hyvinvointityö > Kunnan hyvinvointityö
Hyvinvointitietoa
Sisältösivut | Julkaistu: 21.3.2014

TEAviisari näyttää kunnan terveydenedistämisaktiivisuuden Hyvinvointikompassi alueellisen hyvinvoinnin seurantaan ...

Ammattilaiselle > Perusterveydenhuollon yksikkö > Hyvinvointityö > Hyvinvointitietoa
1
2
Seuraava Viimeinen