Toimijaverkostot terveyden edistämistyön edistämisessä

Yksikkömme työntekijät ovat joko osallisina tai vetovastuussa alla olevissa toimijaverkostoissa. Jos kiinnostut toiminnasta, voit olla yhteydessä toimijaverkoston yhteyshenkilöön.

Keski-Suomen hyvinvointiryhmä

 • ryhmän tarkoituksena on koordinoida ja johtaa maakunnan hyvinvointityötä ja valmistella mm. alueellinen hyvinvointikertomus
 • työryhmää koordinoi maakuntaliitto ja sairaanhoitopiiri
 • ryhmän kokoonpano (linkki)

Maakunnallinen osallisuustoiminta

 • toimii maakunnan osallisuusasioiden edistävänä toimijaverkostona.
 • kokoontuu noin 3-4 kertaa vuodessa.
 • Yhteyshenkilönä Anne Astikainen sote-hanke (anne.astikainen(at)jyvaskyla.fi)

Maakunnan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto:

 • hyvinvointityötä kunnassa ja maakunnassa tekevien ryhmä, jossa seurataan mm. hyvinvointivalmistelua ja jaetaan hyviä kokemuksia
 • verkosto on perustettu Yhdessä ei olla yksin – hankkeen kanssa
 • kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa
 • Nina Peränen

Hyvinvoivien lasten ja nuorten Keski-Suomi –toimijaverkosto

 • toimijoina on työntekijöitä kuntien eri hallinnonaloilta, hankkeista ja järjestöistä
 • tavoitteena on lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen, kuten
  • hyvien käytäntöjen jakaminen
  • perheiden tukeminen hyvinvointia lisäävissä teoissa
  • hyvinvointia edistävien toimintojen järjestäminen
  • vaikutamme siihen, että ympäristö mahdollistaa hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä
  • tehostamme perheiden ja ammattilaisten yhteistyötä
  • huomioimme hyvinvoinnin osatekijät ja paikalliset toimijat omassa työssä, järjestettävissä tilaisuuksissa ja päätöksenteossa
  • sitoudumme työssämme yhdessä sovittuihin, lasten ja nuorten hyvinvointia tukeviin toimintatapoihin
 • toiminnan keskiössä ovat neuvolaikäiset lapset ja lapsiperheet, peruskoululaiset ja toisen asteen opiskelijat

 • koollekutsuja ja viestittäjä: eeva.nykanen(at)ksshp.fi

Ruokakasvatustyöryhmä, Jyväskylän kaupunki

 • varhaiskasvatuksen ja Jyväskylän ruokapalvelun liikelaitos Kylän Kattauksen yhteistyöryhmä, jossa työskennellään yhdessä lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen kehittämiseksi.
 • sihteeri salla.kaurijoki(at)jkl.fi

Keski-Suomen kuntien ruokapalvelun ravitsemusverkosto

 • verkosto toimii pääasiassa viestittäjänä ja keskustelufoorumina
 • tapaaminen kerran vuodessa
 • tapaamiset keskittyvät yhteen teemaan, kuten ruokailusuosituksiin eri ikäryhmien ruokailussa
 • verkostossa on yhteyshenkilö jokaisesta Keski-Suomen kunnasta
 • koollekutsuja ja viestittäjä eeva.nykanen(at)ksshp.fi

Sydänverkosto

Liisa Lumiaho (liisa.lumiaho(at)ksshp.fi

Elämäntaparyhmäohjauksen verkosto

Liisa Lumiaho (liisa.lumiaho(at)ksshp.fi

Meijän polku

 • Meijänpolulla (meijanpolku.fi) keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen keskitytään neljän teeman, eli liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden kautta.
 • Meijän polun tavoitteena on terveempi ja hyvinvoiva Keski-Suomen väestö.
 • Yhteystiedot: Liisa Lumiaho (liisa.lumiaho(at)ksshp.fi

Lue lisää http://www.meijanpolku.fi/

Tule mukaan http://www.meijanpolku.fi/?page_id=740

Kansallinen hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto

 • maakuntien hyvinvointivalmistelun vastaavien ryhmä, jossa seurataan eri maakuntien hyvinvointityön vaihetta
 • verkostoa koordinoi THL
 • kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot (STESO) ry

 • Keski-Suomi on yhdistyksen perustajajäsen sekä hallituksen jäsen
 • Yhdistys järjestää verkostopäivät jäsenorganisaatioille kaksi kertaa vuodessa
 • Vetovastuu vaihtuu kolmen vuoden välein eri jäsenorganisaatioiden kesken

Lue lisää: www.steso.fi

Hyvinvointivastaavien verkosto

 • koostuu maakuntaliittojen ja sairaanhoitopiirien toimijoista KYSin erva-alueella
 • perustettu vahvistamaan alueellista hyvinvointityön yhteistyötä
 • kokoontuu 2 kertaa vuodessa

Maakunnallinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma-työryhmä

 • valmistelee maakunnallista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa, joka liitetään osaksi alueellista hyvinvointikertomusta
 • työryhmässä on kuntien hyvinvointi- ja kulttuurivastaavia
 • työryhmää koordinoi Raija Partanen, raija.partanen(at)keskisuomi.fi