Elintapamuutosryhmät ovat kansansairauksien ehkäisyyn tähtääviä toiminnallisia ryhmiä

Ryhmätoiminnan aloittava kunta saa ilman kustannuksia ohjausapua yksikön ravitsemussuunnittelijalta ja liikuntakoordinaattorilta. Kuntakohtainen ohjausapu sisältää aloittavan ryhmän ohjauksen, suunnittelun ja arviointiavun. Tavoitteena on tuoda kunnan työtekijöille uusia näyttöön perustuvia työvälineitä ryhmässä tapahtuvaan ohjaukseen.

Ryhmätoiminnan vaikuttavuuden arvioinnilla tuemme kunnissa tapahtuvaa terveydenedistämistyötä.

Olemme olleet mukana yli 60 ryhmässä, 14 Keski-Suomen kunnassa.

Tuki ammattilaisille

Verkostopäivä joka toteutuu vuosittain huhtikuun viimeisenä torstaina

2018 Ohjelma

Elintapamuutosryhmä- ohjaajakäsikirjat

Löytyvät osoitteesta: http://www.ksshp.fi/Elintapamuutosryhmat-ohjaajakasikirja/

Elämäntaparyhmä
Ikääntyneiden ryhmä-malli
ENED - erittäin niukkaenerginen dieetti
Omaehtoinen ryhmä-itsenäisesti verkko-ohjausta hyödyntävä ryhmä

Lisätietoja:

Liisa Lumiaho Eeva Nykänen
Liikuntakoordinaattori Ravitsemusterapeutti
etunimi.sukunimi(at)ksshp.fi

Ryhmäohjaamiseen tukea Muutosmatka verkko-ohjelmalla

Mitä ja kenelle?

Muutosmatka on ryhmätoiminnan malli, jota esim. terveysasemalla voidaan hyödyntää asiakkaan elämäntapamuutoksen tukena. Muutosmatka on valmiiksi suunniteltu kokonaisuus ammattilaisen työn tueksi. Muutosmatka on kaksi vuotta kestävä verkkopohjainen ryhmäohjausmalli aikuisille, joilla on halu ja tarve elämäntapamuutokseen. Verkkopohjainen työskentely mahdollistaa asiakkaiden osallistumisen kotoa ja omaan aikatauluun sopien.

Miten?

Muutosmatka perustuu asiakkaiden itsenäiseen työskentelyyn verkkoalustalla ja ryhmätapaamisiin. Verkkojaksoilla on tutorina kokemusasiantuntija, joka on asiakkaan tukena koko matkan ajan.

Verkkojaksoja on kolme ja kukin kestävät 12 viikkoa. Verkkotyöskentely perustuu psykologisiin lähestymistapoihin, joiden hyödyllisyydestä on tutkimusnäyttöä elämäntapamuutoksissa. Muutosta tuetaan tekstien, kuuntelu- ja pohdintatehtävien sekä lyhyiden videoiden avulla.  Kokemusasiantuntija toimii tukena ja tsempparina antamalla palautetta verkkotehtävistä.

Ryhmätapaamisissa (8) ryhmäläiset kohtaavat kasvokkain yhdessä sote-ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Muutosmatkan käynnistys

Perusterveydenhuollon yksikkö auttaa muutosmatkan koordinoimisessa.  Jos kiinnostuit, kysy lisätietoa muutosmatkojen koordinaattorilta Sari Rantanen.p. 014 269 1782 (sari.rantanen@ksshp.fi)

Lue lisää: ammattilaisesite.