Tutkimusyhteistyö

PTH-yksikössä tehdään tutkimusyhteistyötä KSSHP:n, maakunnan perusterveydenhuollon, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

PTH-yksikkö käynnistää, johtaa ja osallistuu tutkimushankkeisiin, jotka liittyvät terveydenedistämiseen, (mm. elämäntapamuutoksen ohjaukseen ja kokemusasiantuntijatoimintaan), hoitokäytäntöjen kehittämiseen ja pitkäaikaissairauksien hoitoon ja kustannuksiin.

Yksikkö tukee  maakunnan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta.

Yksikössä osallistutaan opinnäytetöiden (väitöskirjat, pro gradut)  aineistonkeruuseen ja ohjaamiseen.

Lisätietoja
Marja-Liisa Kinnunen Tarja Kettunen
yleislääketieteen professori terveyden edistämisen professori