Työntekijöiden toimenkuvat

Perusterveydenhuollon yksikön henkilökunta

Anneli

Anneli Kuusinen-Laukkala, LT

vs. osastonylilääkäri 014 269 5156

Toimii yksikön johtajana

Marja-Liisa Kinnunen

Marja-Liisa Kinnunen, FT

tutkimuspäällikkö 014 269 3819

Tekee tutkimusyhteistyötä KSSHP:n, perusterveydenhuollon ja Jyväskylän yliopiston kanssa.

Osallistuu yleislääketieteen opetukseen Itä-Suomen yliopiston kanssa

Osallistuu kehittämishankkeisiin, jossa tarvitaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä

Tarja Kettunen

Tarja Kettunen, TtT

terveyden edistämisen professori

014 269 5155

Toimii asiantuntijana kansantautien prevention kehittämishankkeissa

Osallistuu sairaanhoitopiirin ja perusterveydenhuollon henkilöstökoulutukseen ja käytänteiden kehittämiseen

Käynnistää ja johtaa terveyden edistämisen tutkimushankkeita

Kehittää yhteistyötä Jyväskylän yliopiston, sairaanhoitopiirin, eri sidosryhmien, alan tutkijoiden ja muiden preventiotyötä tekevien kanssa

Nina Peränen

Nina Peränen, Klö, TtM

hyvinvointikoordinaattori 014 269 3691

virkavapaalla 10.8.2020-

Toimii kuntien ja erikoissairaanhoidon hyvinvointityön tukemisessa

Väestön hyvinvoinnin seuranta: mittarit ja indikaattorit

Toimii kokemusasiantuntijatoiminnan koordinoijana

Osallistuu maakunnan hyvinvointityön valmisteluun

Liisa Lumiaho

Liisa Lumiaho, ft

kliininen asiantuntijafysioterapeutti

014 269 3845

Työskentelee hyvinvoinnin ja terveyttä edistävän liikunnan asiantuntijatehtävissä, osallistumalla hoitoketjutyöskentelyyn, ammattilaisten koulutuksiin ja verkostotyöhön.

Toimii ammattilaisten tukena terveyttä ja hyvinvointia edistävien ryhmien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Keinoina ammattilaisten verkoston ylläpito ja koulutukset sekä verkossa toimivan ohjaajakäsikirjan ylläpito.

Eeva

Eeva Nykänen, TtM

ravitsemusterapeutti 014 269 3690

Vastaa ravitsemuksen asiantuntijatehtävistä

Työskentelee hyvinvoinnin ja terveyttä edistävän ruokailun kehittämiseksi toimimalla työryhmissä, toimijaverkostoissa, hankkeissa, tapahtumissa sekä koulutus- ja ohjaustilanteissa

Susanna

Susanna Mutanen, ft, TtM

terveyden edistämisen suunnittelija 014 269 5516 vs. Hyvinvointikoordinaattori

OLKA-toiminnan yhteyshenkilö KSSHP

Palveluprosessityöskentelyn tukeminen

Osallistava taidetoiminta - kulttuurivastaavien verkosto

Oma kuva

Johanna Kinnunen

kliininen asiantuntijasairaanhoitaja

014 269 5849

Perusterveydenhuollon kehittäminen

Perusterveydenhuollon kehittäjäverkoston toiminnan suunnittelu ja kehittäminen (vastaanottojen kehittäjäverkosto)

Hoitoketjutyön koordinointi

Sari Rantanen

Sari Rantanen, sh

kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja

014 269 1782​

Hoito- ja potilasohjejärjestelmän (HOPO) pääkäyttäjä, käyttäjien koulutus ja tuki. Hopo-järjestelmän kehittäminen ja käytön koordinointiin liittyvä yhteistyö.

Terveyttä edistävän kehittämistyön tukeminen, mm. ohjausmateriaalin tuottaminen/ yhtenäistäminen.

Kehittäjäverkostojen koordinointi (digi-verkosto, kirjaamisverkosto).

Suuntima menetelmän pääkäyttäjä.

Kuvat 1,2 ja 8 ksshp, muut kuvat © Jiri Halttunen