Alkuun opinnäytetyöpolulla

Näillä sivuilla kuvataan opinnäytetyölupaprosessia, hakemukseen liitettävien asiakirjojen malleja ja opinnäytetyöaiheita. Sivuilla pääset tarkastelemaan opinnäytetöihin liittyvää lupaprosessia ja sen sisältöjä. Tämän lisäksi pääset myös katsomaan menossa olevia tutkimuksia ja potentiaalisia aihealueita, joista voit lähteä suunnittelemaan omaa opinnäytetyötäsi.

Huom! Olethan ajoissa yhteydessä tutkimuskoordinaattoriin ja yksikköön, jossa aiot opinnäytetyösi tehdä, sillä uuteen sairaalaan muutto, korona-aika ja tutkimuskoordinaattoreiden vajaamiehitys pidentää lupaprosessia alkuvuoden ja kevään 2021 aikana. Huomioithan myös, etteivät yksiköiden henkilöstö todennäköisesti pysty osallistumaan opinnäytetöihin, kuten kyselyihin ja haastatteluihin, alkuvuoden 2021 aikana johtuen uuteen sairaalaan muutosta.

Alla on mainittu ensisijaisia yhteyshenkilöitä sairaanhoitopiirin puolelta, ketkä auttavat sinua opinnäytetöiden aiheiden valinnassa, prosessin aloittamisessa ja ongelmatilanteissa

Päivi Lampinen, tutkimuskoordinaattori

paivi.lampinen@ksshp.fi

Anna Puupponen, tutkimuskoordinaattori

anna.puupponen@ksshp.fi

Matti Puhakainen, opetusylihoitaja (lähinnä hoitotyön AMK- tasoiset opinnäytetyöt)

matti.puhakainen@ksshp.fi

Jaana Peltokoski, arviointiylihoitaja (lähinnä hoitotyön ja hoitotieteen YAMK- ja YO -tasoiset opinnäytetyöt)

jaana.peltokoski@ksshp.fi