Opinnäytetöihin liittyvien asiakirjojen mallit

Opinnäytetyössä voit hyödyntää alla olevia malleja, joita voit muokata haluamallasi tavalla riippuen oman opinnäytetyösi/tutkimuksesi tarpeista.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelman pituus on vähintään 5 ja enintään 12 sivua, kirjasin Arial 12pt, riviväli 1,5. Tutkimussuunnitelman kannessa tulee tutkimuksen nimen ja tekijän lisäksi olla päivämäärä, jolloin se on laadittu tai päivitetty.

Saatekirje/Tiedote

Suostumus