Opinnäytetyöpankki

Tänne kerätään jatkossa eri yksiköiden ehdottamia aihealueita ja yhteyshenkilöitä, joihin voit olla yhteydessä, jos jokin tietty aihealue kiinnostaa sinua.

Opinnäytetöiden rajoitukset

AMK -opiskelijat

Ammattikorkeakoulun perusopiskelijoiden opinnäytetutkimuksina ei suositella tehtävän potilaisiin kohdistuvia tutkimuksia muuten kuin osana laajempaa tieteellistä tutkimushanketta, jolloin opiskelija on jatkuvasti ohjauksen alaisena, eikä suoraan käsittele potilaiden henkilö/tunniste- tai erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja (henkilötiedot, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus ammattiliiton jäsenyys, sekä geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevien tietojen taikka luonnollisten henkilöiden seksuaalista käyttäytymistä ja suuntauistumista koskevien tietojen käsittely). Opinnäytetöiden kohderyhmä tulee tarvittaessa harkita tapauskohtaisesti.

YAMK- ja YO -opiskelijat

YAMK -ja YO -opiskelijat voivat harkinnanvaraisesti tehdä myös potilaisiin kohdistuvia opinnäytetöitä riippuen tutkimusaiheesta ja kohderyhmästä. Tällöin opiskelijoiden on haettava myös potilastietojen luovutus- ja käyttölupa opinnäytetyöluvan ohella. Opiskelija sopii yhdessä tutkimuskoordinaattorin kanssa, miten hänelle toimitetaan tarvittavat potilastiedot.

Mikäli tutkimus on tutkimuslain piiriin kuuluva, on sille haettava alueellisen eettisen toimikunnan lausunto, josta lisätietoja saa eettisen toimikunnan sivulta sekä tutkimuskoordinaattorilta.

Valmiiden ja menossa olevien opinnäytetöiden teemat

Opinnäytetyön aihetta suunnitellessa voit tutustua jo menossa olevien tai tehtyjen opinnäytetöiden aiheisiin ja tasoihin koostetaulukosta, josta voit saada ideoita omaan aiheeseesi.

Videointi, valokuvaaminen, tallenteet

Tutkimuksissa/opinnäytetöissä voidaan käyttää myös videointia ja valokuvaamista sekä tallenteita, mutta niiden käytöstä tulee olla jo ennakkoon yhteydessä tutkimuskoordinaattoreihin, sillä potilaita EI SAA lainkaan kuvata, eikä henkilökuntaa ilman lupaa. Yleensä opinnäytetöissä käytetään opiskelijakavereita kuvauksen kohteina. Valokuvaamista ja videointia koskevia ohjeita löydät Viestinnän sivuilta