Tieteelliset julkaisut

Tieteelliset julkaisut ilmoitetaan tutkimuskoordinaattorille (anna.puupponen@ksshp.fi) sairaanhoitopiirin tutkijoiden julkaisujen pisteytystä varten viimeistään alkuvuodesta edeltävän vuoden osalta. Vuoden 2017 osalta uusia 15.3.2018 jälkeen tallennettuja julkaisuja ei huomioida pisteytyksissä. Vuoden 2017 julkaisuja voi edelleen ilmoittaa lisättäväksi KSSHP:n omalle listalle.

2018 Tieteelliset julkaisut

2017 Tieteelliset julkaisut

2016 Tieteelliset julkaisut

2015 Tieteelliset julkaisut

2014 Tieteelliset julkaisut

2013 Tieteelliset julkaisut

2012 Tieteelliset julkaisut

2011 Tieteelliset julkaisut

2010 Tieteelliset julkaisut

2009 Tieteelliset julkaisut

2008 Tieteelliset julkaisut

2007 Tieteelliset julkaisut

2006 Tieteelliset julkaisut

2005 Tieteelliset julkaisut