Tieto- ja kirjastopalvelut

Tieto- ja kirjastopalvelut palvelee KSSHP:n henkilökuntaa työhön ja tutkimuksiin liittyvissä tiedontarpeissa. Tarkempia tietoja palveluista on sairaalan intranetissa. Toistaiseksi kirjasto ei ole avoinna potilaille.

Kirja- ja lehtihankinnat

Tieto- ja kirjastopalvelut tilaa Keskussairaalan ja Seututk:n eri yksiköihin hankittavat kirjat ja kausijulkaisut. Suurin osa kokoelmista on sähköisenä. Kokoelmat ovat Keskussairaalan ja (osin) Seututerveyskeskuksen henkilökunnan käytössä.

Kaukopalvelu

Tieto- ja kirjastopalvelut tilaa henkilökunnalle työhön ja tutkimukseen liittyviä kaukolainoja. Muille kirjastoille kaukopalvelua ei voida tarjota.

Tietopalvelu

Kirjastossa tehdään tiedonhakuja työhön ja tutkimukseen liittyvissä tiedontarpeissa. Informaatikko myös ohjaa tarvittaessa tietokantojen käytössä.

Sairaanhoitopiirin julkaisut

Sairaanhoitopiirin painettuja tutkimuksia ja julkaisuja voi tiedustella Tieto- ja kirjastopalveluista.