Tieto- ja kirjastopalvelut

Tieto- ja kirjastopalveluja  tarjotaan KSSHP:n henkilökunnalle työhön ja tutkimuksiin liittyvissä tiedontarpeissa. Tarkempia tietoja palveluista on sairaalan intranetissa.

Kirja- ja lehtihankinnat

Tieto- ja kirjastopalvelut tilaa Keskussairaalan ja Seututk:n eri yksiköihin hankittavat kirjat ja kausijulkaisut. Suurin osa kokoelmista on sähköisenä. Kokoelmat ovat Keskussairaalan ja (osin) Seututerveyskeskuksen henkilökunnan käytössä.

Kaukopalvelu

Tieto- ja kirjastopalvelut tilaa henkilökunnalle työhön ja tutkimukseen liittyviä kaukolainoja. Muille kirjastoille kaukopalvelua ei voida tarjota.

Tietopalvelu

Kirjastossa tehdään tiedonhakuja työhön ja tutkimukseen liittyvissä tiedontarpeissa. Informaatikko myös ohjaa tarvittaessa tietokantojen käytössä.

Lehtienlukusali

Tieto- ja kirjastopalveluissa on luettavana potilaskirjastoon tulevien kausijulkaisujen uusimmat numerot. Kirjaston aukioloajat vaihtelevat, mutta pyrimme pitämään lukusalin  avoinna ma - pe klo 9 - 15.

Kirjasto on toistaiseksi suljettu. Shp:n henkilöstö pääsee kirjastoon kuvakortilla vuorokauden ympäri.

Sairaanhoitopiirin julkaisut

Sairaanhoitopiirin painettuja tutkimuksia ja julkaisuja voi tiedustella Tieto- ja kirjastopalveluista.