Julkaisusarja

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarjassa julkaistaan kaikki sellaiset sairaanhoitopiirissä tehdyt tutkimukset, selvitykset ja suunnitelmat, joilla voidaan katsoa olevan yleistä kiinnostusta muissa terveydenhuollon laitoksissa tai esimerkiksi terveydenhuoltoalan opiskelijoilla.

Julkaisusarja on ilmestynyt vuodesta 1986 alkaen. Sähköisessä muodossa julkaisut ovat luettavissa vuodesta 2005 alkaen.

Julkaisusarjassa ilmestyneitä raportteja voi tiedustella Tieto- ja kirjastopalveluista. 

Julkaisut 2021

Julkaisut 2020

Julkaisut 2019

Julkaisut 2017

Julkaisut 2014

Julkaisut 2013

Julkaisut 2012

Julkaisut 2011

Julkaisut 2009

Julkaisut 2008

Julkaisut 2006

Julkaisut 2005

Julkaisut vuosilta 1986 - 2004

Julkaisut sähköisenä 2005 -

Julkaisut 2021

Kokemuksia koronakeväästä - kyselytutkimus korona-ajan eettisistä kokemuksista Ksshp:n henkilöstölle

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Julkaisuaika: 12.2.2021 
Eerika Rosqvist, Anneli Kuusinen-Laukkala
ISBN -13: 978-952-5416-70-1 (nid.) 
ISBN -13: 978-952-5416-71-8 (pdf)
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 140/2021

Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen Keski-Suomessa 2017-2020

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Julkaisuaika: 12.2.2021
Mustonen Kirsi 
ISBN -13: 978-952-5416-72-5 (nid.) 
ISBN -13: 978-952-5416-73-2 (pdf)
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 141/2021

Julkaisut 2020


Erikoissairaanhoidon toimintamallit murroksessa
Keski-Suomen keskussairaalan toiminnan dokumentointi

Maaliskuu 2020
Miia Huttu
ISBN: 978-952-5416-66-4(nid.)
ISBN: 978-952-5416-67-1(pdf)
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 138/2020
Koko teksti

Keski-Suomen keskussairaalan koulutustoiminnan kuvaus
Tammikuu 2020
Patja Kristiina, Mäkelä Marjukka
Julkaisuaika: 10.6.2020
ISSN-L: 1236-5297
ISSN: 1236-5297 (painettu)
ISSN: 1799-926X (verkkojulkaisu)
ISBN -13: 978-952-5416-68-8 (nid.)
ISBN -13: 978-952-5416-69-5 (pdf)

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 139/2020
Koko teksti

Julkaisut 2019

Minä kokemusasiantuntijana - Kokemuksia kokemusasiantuntijan työstä terveydenhuollossa /  Elina Torro, Kaisa Toikko,  Kirsti Kasila ja Tarja Kettunen
ISBN -13: 978-952-5416-64-0 (nid.), ISBN -13:978-952-5416-65-7 (pdf)
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2019
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 137/2019
ISSN-L: 1236-5297, ISSN: 1236-5297 (painettu), 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (1383 Kt)

Julkaisut 2017

Painehaavojen riskin tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn tehostamisen hanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä: selvitysraportti / Mikko Tuuliranta, Vuokko Pihlainen ja Ulla Solonen
ISBN -13: 978-952-5416-62-6 (nid.), ISBN -13:978-952-5416-63-3 (pdf)
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2017
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 136/2017
ISSN-L: 1236-5297, ISSN: 1236-5297 (painettu), 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (3457 Kt)

Moniammatillinen potilasohjaus Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä: nykytila, kehittämistyö ja kehittämistarpeet / Tarja Kettunen, Vuokko Pihlainen, Marja Arkela, Hanna Hopia, Anu Nurmeksela ja Liisa Lumiaho
ISBN -13: 978-952-5416-60-2 (nid.), ISBN -13:978-952-5416-61-9 (pdf)
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2017
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 135/2017
ISSN-L: 1236-5297, ISSN: 1236-5297 (painettu), 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (2845 Kt)

2015 - 2016 ei julkaisuja

Julkaisut 2014

Läheisväkivallan ehkäisyn kanssallinen osaamiskeskus -hankkeen 2012 - 2014 loppuraportti/Ulla Frantti-Malinen
ISBN: 978-952-5416-58-9, nid., 978-952-5416-59-6 (pdf)
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2014
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 134/2014
ISSN-L: 1236-5297, ISSN: 1236-5297 (painettu), 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (4722 Kt)

Terveys, väkivalta ja hyvinvointi Keski-Suomen kunnissa: tilastollinen selvitys /Johanna Koskenlahti
ISBN: 978-952-5416-56-5, nid., 978-952-5416-57-2 (pdf)
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2014
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 133/2014
ISSN-L: 1236-5297, ISSN: 1236-5297 (painettu), 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (990 Kt)

Keski-Suomen keskussairaalan nykydokumentointihanke 2012 - 2014 / Esfir Linna
ISBN: 978-952-5416-54-1, nid., 978-952-5416-55-8 (pdf)
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2014
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 132/2014
(PDF)ISSN-L: 1236-5297, ISSN: 1236-5297 (painettu), 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (5315 Kt)

Julkaisut 2013

Tavoitteena terveyshyöty ja osaamisen kehittäminen: RAMPE-hankkeen Keski-Suomen osahankkeen loppuraportti 2012 - 2013 / Päivi Koikkalainen, Minna Ruoranen, Tiina Ahonen, Anneli Kuusinen ja Tarja Kettunen
ISBN-13 978-952-5416-51-0 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-52-7 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2013
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 130/2013
ISSN-L 1236-5297, 1236-5297 (painettu), ISSN: 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (1494 Kt)

Rautaisia ammattilaisia ja terveyshyötyä perusterveydenhuoltoon: RAMPE-hankkeen Ylä-Savon osahankkeen loppuraportti 2010 - 2012 / Tuulikki Lämsä, Anne Vola ja Minna Ruoranen
ISBN-13 978-952-5416-49-7 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-50-3 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2013
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 129/2013
ISSN-L 1236-5297, 1236-5297 (painettu), ISSN: 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (1260 Kt)

Strukturoitua toimipaikkakoulutusta ja ohjausvalmennusta lääkäreille: lääkäriksi kasvamisen työryhmän raportti: RAMPE-hanke 2010 - 2012 / Jouko Hänninen, Pekka Honkanen, Tiina Ahonen, Sari Salminen, Anne Vola, Tuulikki Lämsä, Anneli Kuusinen ja Minna Ruoranen
ISBN-13 978-952-5416-47-3 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-48-0 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2013
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 128/2013
ISSN-L 1236-5297, 1236-5297 (painettu), ISSN: 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (641 Kt)

Rautaiset ammattilaiset terveyshyödyn tuottajina: lääkäreiden ja hoitajien työn ja osaamisen kehittäminen: RAMPE-hankkeen loppuraportti 2010 - 2012 / Minna Ruoranen, Päivi Koikkalainen, Tiina Ahonen, Sari Salminen, Vuokko Hämäläinen, Tuulikki Lämsä, Arja Muranen, Jouko Hänninen ja Tarja Kettunen
ISBN-13 978-952-5416-45-9 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-46-6 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2013
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 127/2013
ISSN-L 1236-5297, 1236-5297 (painettu), ISSN: 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (1526 Kt)

Julkaisut 2012

Rautaista ammattitaitoa - terveyskeskustyö kestävän kehityksen polulla / Päivi Koikkalainen, Tiina Ahonen, Minna Ruoranen, Jouko Hänninen, Anneli Kuusinen, Pirjo Tiikkainen, Tarja Kettunen, Pekka Honkanen ja Esko Kumpusalo
ISBN-13 978-952-5416-43-5 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-44-2 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2012
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN-L 1236-5297, 1236-5297 (painettu), ISSN: 1799-926X (verkkojulkaisu) 126/2012)
Koko teksti (1288 Kt) Liite 4 (161 Kt) Liite 5 (102 Kt)

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstön hyvinvointi ja terveystottumukset/ Tiina Ahtiainen
ISBN-13 978-952-5416-41-1 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-42-8 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2012
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN-L 1236-5297, 1236-5297 (painettu), ISSN: 1799-926X (verkkojulkaisu) 125/2012)
Koko teksti (2094 Kt)

Julkaisut 2011

Fast track -hoitomallin kehittäminen Keski-Suomen keskussairaalassa vatsakirurgian osastolla 22 / Projektiryhmä: Hanna Hönninen, Risto Kuorelahti, Annukka Holmstedt, Merja Heiskanen, Saara-Maija Hinkkanen, Varpu Kultti, Kaija Uusipaasto ja Anna-Mari Virtanen.
ISBN-13 978- 952-5416-39-8 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-40-4 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2011
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN-L 1236-5297, 1236-5297 (painettu), ISSN: 1799-926X (verkkojulkaisu) 124/2011)
Koko teksti (1209 Kt)

2010 ei julkaisuja

Julkaisut 2009

Hoitotyön asiantuntija -käsitteen määrittelyä: systemaattinen kirjallisuuskatsaus / Nina Leppänen ja Anna Puupponen. ISBN-13 978- 952-5416-37-4 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-38-1 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2009
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 123/2009)
Koko teksti (770 Kt)

Julkaisut 2008

Dehkon 2D -hanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 2003-2007 / Kaija Korpela, Nina Peränen, Arja Lyytikäinen,Jouni Airola, Tanja Onatsu, Mauno Vanhala ja
Juha Saltevo. ISBN-13 978- 952-5416-35-0 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-36-7(PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2008
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 122/2008)
Koko teksti (4379 Kt)

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito Keski-Suomessa / Työryhmä:
Jukka Puolakka, Martti Aukee, Kari Eskola, Pekka Hannonen, Päivi Jokiranta, Kerkko Karjalainen, Sirkka Keikkala, Heikki Korhonen, Marja Miettinen, Kai Nyman, Pirkko Repo ja Mauno Vanhala. ISBN-13 978- 952-5416-33-6 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-34-3(PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2008
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 121/2008)
Koko teksti (105 Kt) (painovirheet korjattu 31.10.08)

Kohdunpoistopotilaan hoitoprosessin kustannustehokkuuden parantaminen / Mari Vatanen. ISBN-13 978- 952-5416-31-2 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-32-9(PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2008
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 120/2008)
Koko teksti (1716 Kt)

Keski-Suomen maakunnallinen terveyden edistämisen suunnitelma : työkaluja sosiaali- ja terveystoimeen ja kuntien päätöksentekoon / Pekka Puustinen. Toimeksiantajat: Jyvässeudun seututerveyskeskushanke, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yleislääketieteen yksikkö. ISBN-13 978- 952-5416-29-9 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-30-5 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2008
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 119/2008)
Koko teksti (192 Kt)

2007 ei julkaisuja

Julkaisut 2006

Elämäntaitojen opetusohjelma yläasteikäisille : "Mieti tätä" -projektin loppuraportti / Mervi Manninen, Marika Niskanen, Arja Rytkönen, ISBN-13: 978-952-5416-28-3,
ISBN-10: 952-5416-28-3.
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2006
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 118/2006 )
Koko teksti (1009 Kt)

Eri-ikäisten sairaanhoitajien kokemat johtamiskäytännöt Keski-Suomen keskussairaalassa / Sirpa Koponen, Monika von Bonsdorff, Hanna Salminen, ISBN-13: 978-952-5416-27-5,
ISBN-10: 952-5416-27-5.
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2006
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 117/2006 )
Koko teksti (686 Kt)

Kiireettömien potilaskuljetusten analysointi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella : loppuraportti 8.2.2006 / Kaius Kuusimurto, Hannu lähdevaara, Jorma Teittinen, ISBN-13: 978-952-5416-25-9,
ISBN-10: 952-5416-25-9.
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2006
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 116/2006 )
Koko teksti (830 Kt)

Lastenneurologinen ja foniatrinen päiväsairaala - parasta palvelua perheille : päiväsairaalan kehittämisprojekti / Ritva Heinämäki, Anita Ropponen, ISBN 952-5416-24-0.
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2006
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 115/2006 )
Koko teksti (222 Kt)

Julkaisut 2005

Kivunhoidon yhtenäinen käytäntö : näyttöön perustuva kivunhoidon ohjelma 2003 -2004. / Eija Ruuskanen,
ISBN 952-5416-23-2
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2005
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 114/2005)
Koko teksti (114 Kt)

Hoitoisuusluokituksen käyttöönotto psykiatrian toimialueella Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. / Hely Lipsanen, ISBN 952-5416-22-4
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2005
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 113/2005)
Vain paperiversio (Julkaisua voi tilata Tieto- ja kirjastopalvelusta)

Keski-Suomen alueellinen syövänseurantatiedosto 2004. / Toimitusneuvosto Jorma Anttinen, Matti Juhola, Jukka-Pekka Mecklin, Helena Sundström, Mervi Viinikainen, ISBN 952-5416-21-6.
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2005
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 112/2005 )
Koko teksti (210 Kt)

Julkaisut vuosilta 1986 - 2004

Terveyttä edistävä sairaala -ohjelman vuosille 2001 - 2006 väliarviointi
Osajulkaisu III
Työntekijöiden näkemys terveyttä edistävästä sairaalasta
Mäkinen Päivi
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 109/2004
ISBN 952-5416-18-6
ISSN 1236-5297
Kuhmoisten ja Luhangan kuntien asukkaiden psykiatrisen hoidon tarkastelu ja potilaskartoitus
Eloranta Erkka
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaliitto 1/1986
ISBN 951-9034-00-5
ISSN 0781-7835
Terveyttä edistävä sairaala -ohjelman vuosille 2001 - 2006 väliarviointi
Osajulkaisu II
Sairaalan eri yksiköiden toimintasuunnitelmat ja terveyden edistäminen
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 108/2004
Johanna Koskenkorva 
Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, helmikuu 2004
ISBN 952-5416-17-8
ISSN 1236-5297
Terveyttä edistävä sairaala -ohjelman vuosille 2001 - 2006 väliarviointi
Osajulkaisu I

"Varmaa muutaman vuoden päästä kaikki ymmärtää sen
että tää ei oo pelkästään sairauden hoitamista ... pelkkä
temppujen tekopaikka ... "
- väliarviointi johtotason henkilöstön kuvaamana
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 107/2004
Eeva Häkkinen Hoitotieteen laitos Kuopion yliopisto
ISBN 952-5416-16-X
ISSN 1236-5297

Vuosien 1986 - 2004 julkaisuja voi tilata Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Tieto- ja kirjastopalveluista.

Luettelo sarjassa vuosina 1986 - 2004 ilmestyneistä julkaisuista pdf-muodossa. (45 Kt)