Ohjeita kirjoittajalle

Hankkeista ja projekteista julkaisuiksi

Julkaisusarja toimii foorumina, jolla sairaanhoitopiirin korkeatasoista kehittämistoimintaa pyritään saamaan näkyväksi. Esimerkiksi vastuualueiden laajemmista tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä strategisista kehittämisprojekteista on tuotettava kirjallinen raportti julkaistavaksi.

Henkilökunta voi tehdä myös ehdotuksia sarjassa julkaistavista raporteista oman alueen johtoryhmälle, ylilääkärille tai ylihoitajalle, joka antaa lausunnon käsikirjoituksesta toimituskunnalle. Lausuntoa varten on laadittu lomake, jota saa informaatikolta.

Toimituskunta

Julkaisusarjan kehittämisestä vastaa toimituskunta, jonka johtajaylilääkäri kutsuu koolle tarvittaessa.

Julkaisuohjeet

Kirjoitusohje (269 Kt)

Julkaisun kansi (196 Kt)

Kirjoituspohjaa voi pyytää informaatikko Katri Koskiselta, joka on yhdyshenkilönä julkaisun tekijälle.

Katri Koskinen
Tieto- ja kirjastopalvelut
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
40620 JYVÄSKYLÄ
käyntiosoite: Keskussairaalantie 19, KS rak. 1
puh. 014 269 1378

Jakelu

Julkaisusarja on luettavissa sähköisessä muodossa vuodesta 2005 alkaen. Sairaanhoitopiirin henkilöstölle julkaisut jaetaan vain sähköisenä. Tulostamisen sijaan henkilöstö pyytää painetun version Tieto- ja kirjastopalvelusta.