Tutkimuksen päättäminen

Tutkimuksen päättyessä tutkimuksesta vastaavalla henkilöllä on velvollisuus ilmoittaa siitä päättymisilmoitukseen varatulla lomakkeella tutkimuskoordinaattorille, joka huolehtii siitä, että tutkimuksen päättyminen tulee merkityksi rekisteriin. Päättymisilmoituksen liitteeksi laitetaan lyhyt selvitys siitä, miten tutkimus on toteutunut suunnitelman, sopimuksen ja katelaskelman osalta. Tutkimuksesta vastaavan henkilön on myös tiedotettava tutkimuksen toteuttaneen yksikön henkilökunnalle sekä sisäisiä palveluja tuottaneille yksiköille tutkimuksen loppumisesta. Jos tutkimus on käsitelty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisessa eettisessä toimikunnassa, niin päättymisilmoitus on toimitettava myös sinne.

Lisäksi eettiseen toimikuntaan toimitetaan tiedoksi turvallisuus- ja loppuraportit sekä selvitykset tutkimustuloksista Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisessa eettisessä toimikunnassa käsitellyistä lääke- ja laitetutkimuksista.

Ulkopuolisella rahoituksella tehtävistä tutkimuksista tutkimuksesta vastaavan henkilön on ennen päättymisilmoituksen lähettämistä varmistuttava, että tutkimussopimuksessa sovitut velvoitteet on suoritettu ja kaikki tulot on laskutettu rahoittajalta sekä tutkimuksen menot maksettu ja tuloutettu asianmukaisesti. Hänen on myös huolehdittava laskutukseen tieto tutkimuksen päättymisestä, jotta tutkimuksen tili laitetaan ajan tasalle ja lopetetaan.

VTR -rahoituksella toteutettujen tutkimusten päättymisestä ilmoitetaan tutkimuskoordinaattorille annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lisäksi pyytäisimme ilmoittamaan tutkimuspalveluihin valmistuneesta väitöskirja- tai gradututkimuksesta oheisella lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/F438FC7E7F78A9B4

Väitöstilaisuus keskussairaalan auditoriossa   
väitös

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tarjoaa työntekijälleen mahdollisuuden järjestää väitöstilaisuutensa keskussairaalan auditoriossa. Tilaisuus tarjoaa näkyvän tavan tutkimustulosten julkaisemiselle sairaanhoitopiirissä. Varmista omasta tiedekunnastasi onko sinulla mahdollisuus järjestää väitöskirjatilaisuutesi sairaalalla.

Tutkimuspalvelut huolehtivat käytännön järjestelyistä väitöstilaisuutta varten. Ilmoitathan väitöstilaisuuden päivämäärän tutkimuskoordinaattoreille heti ajan varmistuttua. Ohje väittelijälle

Väitöstilaisuuden jälkeen on tapana tarjota yleisölle kahvit, jotka voit halutessasi tilata Caterinasta.

Onnea suuren työsi loppurutistukseen!