Raportointi, tiedotus ja julkaisut

Raportointi ja tiedotus

Tutkijan tulee raportoida tutkimuksen päätyttyä sen tuloksista tutkimussuunnitelmassa ja/tai sopimuksessa sovitulla tavalla. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisessa eettisessä toimikunnassa käsitellyistä tutkimuksista tulee päättymisilmoituksen lisäksi toimittaa turvallisuus- ja/tai loppuraportti/selvitys tutkimustuloksista.

VTR -rahoituksella tehdyistä tutkimuksista laaditaan ohjeiden mukainen raportti, joka toimitetaan tutkimuskoordinaattorille.

Tutkijan tulee tiedottaa tutkimukseen osallistuvalle henkilökunnalle (palveluyksiköiden sekä potilasosastojen ja poliklinikkojen sekä apteekin, kuvantamisen, laboratorion, ym. henkilökunta) tutkimuksen päättymisen lisäksi sen tuloksista.

Kaikista päättyneistä tutkimuksista tehdään päättymisilmoitus tutkimuskoordinaattorille siihen varatulla lomakkeella

Julkaisut

Tutkija/tutkijaryhmä julkaisee tutkimuksesta tutkimussuunnitelman ja/tai sopimuksen mukaisia julkaisuja. Julkaisuissa tulisi näkyä mahdollisen yliopiston lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri yhtenä yhteistyökumppanina tai tutkijan toimipaikkana julkaisuista saatavan tutkimusrahoituksen vuoksi.

Tieto julkaisuista, kuten artikkelit, väitöskirjat ym. tulisi ilmoittaa niiden ilmestyttyä tutkimuskoordinaattorille, joka kokoaa ne Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisurekisteriin. Lisäksi ulkopuoliset tutkijat toimittavat tutkimusjulkaisut tutkimuskoordinaattorille, koska he ovat saaneet tutkimusluvan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstön ja/tai potilaiden tutkimukseen.

Julkaisuista tulisi tehdä tiedote tai lähettää tiivistelmä (abstrakti) myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin viestintäpäällikölle tai tiedottajalle, joka voi tehdä niistä lyhyitä tiivistelmiä henkilökuntalehteen, Keskisuomalaiseen ja/tai muihin tiedostusvälineisiin yhdessä tutkijan kanssa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin viestintäohjeet sairaanhoitopiirin henkilöstölle löytyvät Santrasta.