Projektinumero

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kaikille ulkopuolisen rahoituksen tutkimuksille annetaan koodattu projektinumero, jolla ne rekisteröidään. Projektinumeron avulla tutkimuksia voidaan seurata koko tutkimusprosessin ajan.

Ulkopuolisella rahoituksella toteutettavissa lääke- ja laitetutkimuksissa tutkimuskoordinaattori pyytää projektinumeroa ns. tositekäytännöllä kirjanpidosta, kun katelaskelma, tutkimussopimus ja tutkimuslupa ovat kunnossa. Tutkimuskoordinaattori huolehtii tiedon tarpeellisille tahoille. Projektinumeron saatuaan tutkija voi aloittaa tutkimuksen. Lääke- ja laitetutkimusten projektinumerokoodi on F.

VTR – rahoituksella toteutettavissa tutkimuksissa tutkimuskoordinaattori huolehtii hyväksytyille tutkimuksille projektinumeron, jonka koodi on B.

Kaikille tutkimuksille voidaan tarvittaessa antaa erillinen rahoitusnumero laskutusta varten.