Tutkimusrahoitus

Näille sivuille on kerätty tietoja tieteelliseen tutkimukseen haettavista rahoituksista.

Ohjeita ja neuvoja rahoitukseen liittyvissä asioissa voit kysyä tutkimuskoordinaattoreilta. Otathan meihin yhteyttä hyvissä ajoin rahoitusta hakiessasi, viimeistään saatuasi rahoituksen. Tutkimuskoordinaattori ohjaa ja koordinoi tutkimusrahoitusta KSSHP:ssa.

Tutkijat voivat hakea rahoitusta sekä sairaanhoitopiirille myönnettävästä Valtion tutkimusrahoituksesta (VTR)  ja/tai ulkopuolista rahoitusta. Lisäksi tutkijat voivat hakea erilaisia apurahoja, joiden hallinnoinnista he vastaavat itse.

Ohjeita rahoitussuunnitelman tekoon ja laskutukseen löytyy täältä

Valtion tutkimusrahoitus (VTR)

VTR-päätökset on julkaistu 26.4.2021, ks. linkki alla.                              

Lisätietoa Valtion tutkimusrahoituksesta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin verkkosivulta

Valtion tieteelliseen yliopistotasoiseen tutkimukseen kohdennetuilla erityisvaltionosuuksilla (VTR - rahoitus) on Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä rahoitettu kilpailutetun arvioinnin kautta pitkäjänteistä, uutta tietoa tuottavaa, sairaanhoitopiirin kannalta merkityksellistä yliopistotasoista terveystieteellistä tutkimusta. 

Muu rahoitus

Suomen Akatemian rahoitus

Duodecim -apurahoitus

FinnHEMS -tutkimusrahoitus

Aurora-tietokanta Kansallinen Aurora-tietokanta sisältää tietoja suomalaisista tieteen ja taiteen rahoittajista ja niiden rahoitushauista. Turun yliopiston ylläpitämä Aurora-tietokanta on maksuton ja kaikille avoin. 

Kelan tutkimusrahoitus

Diabetestutkimussäätiön apurahojen haku tammikuussa. 

Syöpäjärjestöjen apurahat

Business Finland tutkimus- ja kehitysrahoitus

Kunnallisalan kehittämissäätiö  rahoittaa kuntia koskevia tutkimushankkeita ja myöntää alan tutkijoille apurahoja. Tieteenala ei ole rajattu. Hakemusten jättöpäivämäärät ovat helmikuun ja elokuun viimeiset arkipäivät.

Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto myöntää apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin. Lokakuun haku - keskusrahasto. Hakuaika: 1.10.  – 30.10.2020  klo 16 asti

Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston apurahat Keski-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 11.1. – 10.2.2021 klo 16 asti.

Vappu Uuspään Säätiön apurahat  Vappu Uuspään Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaista lääketieteen tutkimusta erityisesti kirurgian alan ja siihen liittyvien väitöskirjatöiden tekoa.

Lahjoitukset

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksellä perustettiin Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr.

Tukisäätiö hallinnoi sairaanhoitopiiriltä siirtyneitä lahjoitus- ja tutkimusvaroja ja kerää aktiivisesti uusia lahjoituksia.

Lisätietoja: www.kskstukisaatio.fi

Apurahaa väitöskirjan painatuskuluihin

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on päättänyt myöntää maksimissaan 350 euron (+ alv. 24 %) suuruisen apurahan väittelijälle, joka on tehnyt tutkimustyötänsä ja väittelee ollessaan työsuhteessa Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin (Yleiskirje 10/2018).


Apurahaa voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joka sisältää painatuskulujen euromäärän sekä muualta mahdollisesti painatusta varten saadun rahoituksen. Hakemukseen liitetään alkuperäiset kuitit. Allekirjoitettu hakemus toimitetaan värillisenä skannauksena tutkimuskoordinaattorille. Tutkimuskoordinaattori toimittaa hakemuksen johtajaylilääkärin hyväksyttäväksi.