Tutkimusrahoitus

Näille sivuille on kerätty tietoja tieteelliseen tutkimukseen haettavista rahoituksista.

Ohjeita ja neuvoja rahoitukseen liittyvissä asioissa voit kysyä tutkimuskoordinaattoreilta. Otathan meihin yhteyttä hyvissä ajoin rahoitusta hakiessasi, viimeistään saatuasi rahoituksen. Tutkimuskoordinaattori ohjaa ja koordinoi tutkimusrahoitusta KSSHP:ssa.

Tutkijat voivat hakea rahoitusta sekä sairaanhoitopiirille myönnettävästä Valtion tutkimusrahoituksesta (VTR)  ja/tai ulkopuolista rahoitusta. Lisäksi tutkijat voivat hakea erilaisia apurahoja, joiden hallinnoinnista he vastaavat itse.

Ohjeita rahoitussuunnitelman tekoon ja laskutukseen löytyy täältä

Valtion tutkimusrahoitus (VTR)

Valtion tutkimusrahoitushaku vuodelle 2020 siirtyy myöhempään ajankohtaan lisätietoa.

Valtion tieteelliseen yliopistotasoiseen tutkimukseen kohdennetuilla erityisvaltionosuuksilla (VTR - rahoitus) on Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä rahoitettu kilpailutetun arvioinnin kautta pitkäjänteistä, uutta tietoa tuottavaa, sairaanhoitopiirin kannalta merkityksellistä yliopistotasoista terveystieteellistä tutkimusta. 

Muu rahoitus

Duodecim -apurahoitus

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat

FinnHEMS -tutkimusrahoitus  (Ensihoidon ja HEMS-toiminnan väitöskirjojen sekä muiden tutkimusprojektien toteuttamiseksi)

Kansallinen rahoitustietokanta AURORA  (tietokantaan on koottu tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoituslähteet. Tietokannasta voi etsiä apurahoja ja muuta rahoitusta)

KELAN tutkimusrahoitus

Kuntoutuksen tutkimusrahoitus

Rahoittajia organisaatioille ja/tai yksittäisille tutkijoille myös muihin tutkimuksiin:

Suomen Akatemian tutkimusrahoitus

STM:n rahoitukset ja avustukset

Säätiöpalvelu

Syöpäjärjestöjen apurahat

Business Finland tutkimus- ja kehitysrahoitus

Kunnallisalan kehittämissäätiö rahoittaa kuntia koskevia tutkimushankkeita ja myöntää alan tutkijoille apurahoja. Tieteenala ei ole rajattu. Hakemusten jättöpäivämäärät ovat helmikuun ja elokuun viimeiset arkipäivät.

Lahjoitukset

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksellä perustettiin Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr.

Tukisäätiö hallinnoi sairaanhoitopiiriltä siirtyneitä lahjoitus- ja tutkimusvaroja ja kerää aktiivisesti uusia lahjoituksia.

Lisätietoja: www.kskstukisaatio.fi

Apurahaa väitöskirjan painatuskuluihin

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on päättänyt myöntää maksimissaan 350 euron (+ alv. 24 %) suuruisen apurahan väittelijälle, joka on tehnyt tutkimustyötänsä ja väittelee ollessaan työsuhteessa Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin (Yleiskirje 10/2018).


Apurahaa voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joka sisältää painatuskulujen euromäärän sekä muualta mahdollisesti painatusta varten saadun rahoituksen. Hakemukseen liitetään laskutuslomake sekä alkuperäiset kuitit. Hakemus toimitetaan allekirjoitettuna tutkimuskoordinaattorille (KS, rak. 1, Minikampus). Tutkimuskoordinaattori toimittaa hakemuksen johtajaylilääkärin hyväksyttäväksi.