Yhteyshenkilöt

Tutkimuskoordinaattori Päivi Lampinen

paivi.lampinen@ksshp.fi

Hoitajantie 1, M -siipi, -2. krs
40620 Jyväskylä
puh. 014 269 5134

 • Tieteellinen tutkimus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta

 • Tutkijoiden/opiskelijoiden/ohjaajien/henkilökunnan yleisohjaus, neuvonta ja tiedotus

 • Tutkimuslupien koordinointi (tieteellinen tutkimus, opinnäytetyöt) ja tutkimusrekisteri

 • Tutkijatunnusten ja SPSS -ohjelmien haku

 • Lääketutkimukset (ohjaus, koordinointi, sopimukset, laskutuksen tarkistus, rahoituksen seuranta)

 • Eettisen toimikunnan yhteydenotot, materiaalin vastaanotto ja koordinointi, tiedotus, eettisen toimikunnan sihteeri

 • Tutkijakoulutuksen yhteyshenkilö

 • Maakunnallisen potilasturvallisuusneuvoston varajäsen

ma. tutkimuskoordinaattori Anna Puupponen

anna.puupponen@ksshp.fi

Hoitajantie 1, M -siipi, -2. krs
40620 Jyväskylä
puh. 014 269 3536

 • VTR  – rahoitus (ohjaus, koordinointi)

 • Ulkopuolisten (Suomen Akatemia, säätiöt) tutkimusten sopimukset sekä rahoitusseuranta. 

 • Tutkijoiden perehdytys, ohjaus ja neuvonta

 • Tutkimusten rekisteröinti ja tiedonhallinta

 • Tutkimustoimintaan liittyvät työsopimukset, osto- ja toimeksiantosopimukset, tutkimushenkilöstön työaikaseuranta

 • Tiedejulkaisujen rekisteröinti, JULKI-yhteyshenkilö

 • Tutkijakoulutuksen yhteyshenkilö

Tekninen asiantuntija Jani Saalamo

Sairaala Nova
Hoitajantie 3
40620 Jyväskylä
puh. 014 269 1987

 • Tutkimustietojen haku tutkijoille sairauskertomuksista (kirjalliset/sähköiset)
 • Tutkimusmateriaaliarkin kansioiden luominen ja oikeuksien myöntäminen tutkijoille
 • Videoneuvottelujen yhteyshenkilö

Koordinaattori Kirsi Pylvänäinen

Hoitajantie 1, M -siipi, -3. krs, 40620 Jyväskylä

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksshp.fi

https://www.sairaalanova.fi/fi-FI/Tutkimus/Muu_tutkimusyhteistyo

Tieto- ja kirjastopalvelut

Yhteyshenkilö Informaatikko Kirsi Mononen

Hoitajantie 3
40620 Jyväskylä
puh. 014 269 1035, 050 349 9492

Arviointiylihoitaja Jaana Peltokoski

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimisto, rak. 6/2
Keskussairaalantie 19
40620 Jyväskylä
puh. 014 269 1643

 • Hoitotyön tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • Tutkimuslupien koordinointi/valmistelu hoitotieteen ja terveystieteen sekä amk/yamk:n hoitotyön opinnäytteiden osalta

Tutkimushoitajat

- voi kysyä tarv. tutkimushoitajaksi tutkimukseen, mutta mahdollisuus osallistua riippuu heidän tilanteestaan omassa yksikössään

Mannermaa Heidi, sh, syöpätaudit ja sadehoito, puh. 014 269 2562

Hinkkanen Saara-Maija, fys.ter., operatiivinen toimialue, puh. 014 269 2528

Ihanus Sari, sh, konservatiivinen toimialue, puh. 014 269 1010

Reilama Mikko, sh, teho-osasto, puh. 014 269 1001

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@ksshp.fi

KYS -ERVA -alueen toimijat

Erva -tutkimuskoordinaattori Helena Pehkonen

p. 044 717 6040

Sähköposti: helena.pehkonen(at)kuh.fi

 • KYS -erva -tutkimustoimikunnan käytännön toiminnan koordinointi ja hallinnointi sekä kokouksessa valmistelijana toimiminen (esittelijänä pj Tatu Kemppainen)

Kehittämispäällikkö Kirsi Luoto  

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan asiat sekä kliinisen tutkijan peruskurssiin liittyvät kysymykset.

p. 044 717 2102

Sähköposti: kirsi.luoto(at)kuh.fi

Erva-biostatistikko Tuomas Selander

p. 044 717 9583

Sähköposti: tuomas.selander(at)kuh.fi

 • KYS erva-alueen tutkijoiden neuvonta, avustaminen ja koulutus tieteellisen tutkimuksen tilastollisissa asioissa
 • Ohjaus aineiston käsittelyssä: tilastomenetelmien valinta, käyttö ja aineiston tulkinta
 • Osallistuminen tutkimusten tilastolliseen suunnitteluun