Toimintakyky

Tämä sivusto tarjoaa Keski-Suomen maakunnan alueen ammattilaisille tietoa sekä toimintakyvystä että työkyvystä sekä näiden arvioinnin ja tukemisen keinoista.

Toimintakyvyn arviointi ja tukeminen ovat tärkeä osa jokaisen asiakasta hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen työtä. Tätä moniammatillista työtä tehdään asiakaslähtöisesti yhdessä ja yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.