Toimintakyvyn arviointi

Hyvällä toimintakyvyn arvioinnilla toteutetaan tehokkaasti asiakkaan kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä terveydenhuollon palvelua. Useassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaavassa laissa edellytetään toimintakyvyn arviointia (ks. tarkemmin Aiheesta muualla-osio).

Asiakkaan toimintakykyä arvioitaessa, seuraavat periaatteet on hyvä muistaa:

  1. Tee arviointi tarkoituksenmukaisesti ja riittävän laaja-alaisesti.
  2. Huomioi asiakkaan näkökulma arviointiprosessin eri vaiheissa.
  3. Käytä tilanteeseen sopivia, päteviä ja luotettavia arviointimenetelmiä.
  4. Varmista, että sinulla on riittävä osaaminen arvioinnin tekemiseen ja tulosten tulkintaan.

Suunnittele arviointitulosten pohjalta tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta. (THL)

Toimintakyvyn viitekehys (ICF) tarjoaa Kuntoutuksen uudistamiskomitean (2017) mukaan yhteisen viitekehyksen eri ammattiryhmille toimintakyvyn kuvaamiseen.  

Toimintakyvyn arvioinnissa sopivien, pätevien ja luotettavien arviointimenetelmien käyttöön saa tukea THL:n ylläpitämästä TOIMIA-tietokannasta. Sinne on koottu yli sadasta erilaisesta (12/2019) arviointimenetelmästä perustietoja ja arviointeja niiden pätevyydestä, toistettavuudesta ja käyttökelpoisuudesta.