Työkyvyn arviointi

Työkyvyn arviointi tehdään, kun työntekijän työssä suoriutumisessa ilmenee vaikeuksia, joita ei saada korjattua työpaikan omin toimin. Tällöin arvioidaan työntekijän toiminta- ja työkyvyn kehitystä ja mahdollisuuksia toimia työelämässä jatkossa, sen sijaan, että arvioitaisiin vain tämänhetkistä työkykyä nykyiseen tehtävään.

Työkykyä voidaan arvioida, esimerkiksi silloin kun

- Työ vaikuttaa oireisiin tai pahentaa sairautta
- Sairaus tai sen hoito vaikeuttaa työssä selviytymistä 
- Herää huoli työntekijän jaksamisesta
- Herää epäily mahdollisesta ammattitaudista
- Työntekijän sairauspoissaolo uhkaa pitkittyä tai on toistuvia lyhyitä sairauspoissaoloja

.