Perehdytystä, tukea ja ohjausta

Räätälöimme jokaiselle koulutettavalle henkilökohtaisen koulutussopimuksen ja järjestämme henkilökohtaisen ohjaajan erikoisala/terveyskeskuskohtaisesti. Tarjoamme koulutuksen alussa tukea päivystyksellisten tietojen ja taitojen osaamisen edistämiseen keskussairaalan päivystysyksikön yhteydessä suoritettavan säännöllisen koulutuksen myötä. Lisäksi järjestämme erikoistuville lääkäreille säännöllisesti yhteisiä koulutuksellisia teemapäiviä, jotka tukevat myös verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa.

Koulutustoiminta

Tarjoamme sisällöllisesti ja menetelmällisesti laadukasta ja monipuolista koulutusta koulutusvaiheesi ja henkilökohtaiset intressisi huomioiden. Keski-Suomen keskussairaalan kaikkia eri erikoisaloja palveleva Tietotaitopaja tarjoaa mahdollisuuksia kliinisten taitojen harjoitteluun, katso lisää www.tietotaitopaja.fi

Tarjoamme suunnitelmallista erikoistumiskoulutusta lukuisille erikoisaloille. Sisätautien, kirurgien ja psykiatrian professuurien ansiosta suurin osa näiden erikoisalojen erikoistumisesta voidaan suorittaa Keski-Suomen keskussairaalassa.

Ota yhteyttä erikoisalojen ylilääkäreihin ja kysy vapaita koulutuspaikkoja.