Effica -potilastietojärjestelmän vuosiversiopäivityksellä on päivityksen aikana osittaisia vaikutuksia potilastiedon arkistoon pohjoisessa Keski-Suomessa

Julkaistu 7.5.2020 klo 14.41

Keski-Suomen yhteis- Effica päivitetään uudempaan versioon tulevana viikonloppuna 9.-10.5.2020. Tämän vuoksi Effican käyttökatko alkaa 9.5.2020 klo 5:00 ja ajallinen kesto tarkentuu päivityksen aikana. Tavoitetilana, on että päivitys on ohitse maanantai (11.5.2020) aamuun mennessä. Päivitys voi erityisesti vaikuttaa Keski-Suomen keskussairaalan päivystyksessä hoidettavien potilaiden hoito-aikoihin. Potilaita pyydetään varautumaan tavallista pidempiin odotus- ja hoitoaikoihin.

Päivitys vaikuttaa osittain potilastietojen hakuun käyttökatkon aikana

Käyttökatkon aikana YhteisEfficaa käyttäville organisaatioille on luotu väliaikainen katselukanta, josta terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät katsomaan potilaiden aiempia terveystietoja päivityksen aikanakin. Käyttökatkoksen loppupuolella, jolloin poistetaan vanhoja ohjelmistoversioita, katselukanta on edelleen käytössä eri yksiköiden kanssa sovituilla ja merkatuilla työasemilla. YhteisEffica on käytössä erikoissairaanhoidossa (Keski-Suomen keskussairaala) ja se kattaa suurimman osan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen perusterveydenhuoltoa.

Pohjoisesta Keski-Suomesta tulevien potilaiden tiedot täytyy käyttökatkoksen ajan kirjata paperille

Keski-Suomen keskussairaalassa käyttökatkoksen aikana potilaskertomuksia ja potilaiden lääketietoja ei kuitenkaan päästä katsomaan pohjoisen Keski-Suomen potilaiden osalta. Näin siksi, että pohjoisessa Keski-Suomessa on käytössä kaksi eri potilastietojärjestelmää kuin Effica. Saarikassa, Wiitaunionissa ja Kinnulassa on käytössä Pegasos ja Äänekoskella Mediatri.  Saarikkaan kuuluvat Kivijärvi, Kinnula, Kyyjärvi, Karstula, Kannonkoski ja Saarijärvi ja Wiitaunioniin Viitasaari ja Pihtipudas.

Ohjeita keskussairaalan päivystykseen viikonlopun aikana tuleville:

  • Ohje pohjoiseen Keski-Suomeen: Nyt on erityisen tärkeää, että niiden pohjoisen Keski-Suomen potilaiden mukaan, jotka lähetetään Keski-Suomen keskussairaalaan käyttökatkoksen aikana, tulostetaan paperille lähete, lääkityslomakkeet, EKG ja viimeisimmät epikriisit.
  • Keskussairaalaan itse hakeutuva potilas pohjoisesta Keski-Suomesta: Jos potilas hakeutuu käyttökatkoksen aikana itse pohjoisen Keski-Suomen kunnista keskussairaalaan hoitoon, hänen täytyy mahdollisuuksien mukaan ottaa mukaan paperiversiot käytössä olevista lääkkeistä sekä tiedot muista sairauksista.
  • Kyllöstä tai Jyväskylän vuodeosastolta lähetettävä potilas: Jos potilas lähetetään käyttökatkoksen aikana hoitoon Kyllöstä tai muista Jyväskylän vuodeosastoilta tarvitaan potilaasta: paperilähete, jossa on kirjattu kaikki tiedot kattavasti mm. lääkitys ja voinnin seuranta.
  • Omakanta -palvelujen käyttäjät: Omakanta -palvelun käyttäjät voivat tarvittaessa tulostaa omaan sairauteensa liittyvät asiakirjat.

Päivityksen tausta ja sen tuomat muutokset

Versiopäivityksen yhteydessä perusterveydenhuollon organisaatioissa käyttöönotetaan suun terveydenhuollon Kanta-versio.

Versiopäivitys sisältää potilastietojärjestelmäkokonaisuuteen uusia ominaisuuksia sekä lakisääteisiä muutoksia.

Uutena tulee käyttöön Effica LifeCare –työpöytä  ja jatkossa ammattilaisella on käytössä vain yhdet tunnukset, mutta useita rooleja, tarvittaessa myös eri organisaatioihin.  Esimerkiksi aiemmin Efficassa on ollut tutkijatunnukset erikseen ja jatkossa tämä on yhtenä tehtäväroolina. Ammattilaiselle avautuu sisäänkirjauksen jälkeen roolin mukainen kotisivu eli ammattilaisen työtila.

Kotisivu kokoaa yhteen tietoa, joka on tärkeää rooliin liittyvissä työtehtävissä ja työnkuluissa esimerkiksi ajanvarauskalenteri, reseptien uusimispyynnöt ja lista keskeneräisistä kirjauksista. Tarvittaessa ammattilainen voi avata toisen työpöydän eri roolille.

Potilaan kooste kerää yhteen potilaan tilanteeseen liittyvää tietoa. Sisältö voi vaihdella roolin tarpeiden mukaisesti. Potilaan koosteen tarkoitus on antaa yleiskuva potilaasta. Näkymässä esitetään riskitiedot, diagnoosit, potilaan lääkitys, päätöksentuki sekä potilaalle tehdyt ajanvaraukset ja hoitojaksot.

Uutena tulee käyttöön uudistettu Lääkitys-sovellus, joka korvaa nyt käytössä olevat avo- ja osastolääkitysosiot.   Jatkossa lääkäri kirjaa osastohoidossa ja poliklinikalla (ei päivystyspoliklinikalla) lääkemuutokset suoraan lääkitysnäkymälle, ei Määräys-osioon. Lääkitys-sovelluksen jakotaulukko korvaa aiemman Kuumekurvan lääkitysnäkymän. Lääkityksen jakotaulukossa säännöllisille lääkkeille näkyy automaattisesti vakiopohjainen annostelumerkintä. Jakotaulukosta on nähtävillä potilaan päiväkohtaisen lääkitys.

Etäkäytössä uusi versio on päivityksen jälkeen käytettävissä Citrix-Workpace-ohjelmiston kautta

Uudella Effica LifeCare-työpöydällä mahdollistetaan, että työpöydällä voi käyttää useita eri toimintoja samanaikaisesti tai halutessa ammattilainen voi siirtää sovelluksia useammalle eri näytölle.