Essoten ja KSSHP:n aiesopimus tähtää yhteiseen erikoissairaanhoidon liikelaitoskuntayhtymään

Julkaistu 7.5.2019 klo 10.03

Neuvottelut Essote -kuntayhtymän ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyön syventämisestä ovat edenneet. Kuntayhtymien hallitukset päättävät aiesopimuksesta, jossa valmistelun lähtökohtana on, että Keski-Suomen ja Mikkelin keskussairaalat ovat tarkoituksenmukaisilta osin samassa liikelaitoskuntayhtymässä.

Liikelaitoskuntayhtymässä palvelujen järjestäjä ja tuottaja on erotettu toisistaan. Sairaanhoitopiirit huolehtivat järjestämisestä ja yhteinen liikelaitoskuntayhtymä tuotannosta. Vastaavalla tavalla on organisoitu muun muassa Islab, Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, jonka kautta tuotetaan laajasti laboratoriopalveluja Itä-Suomessa.

Aiesopimus tulee KSSHP:n hallitukseen 15.5. ja Essoten hallituksen käsittelyyn 16.5.

– Aiesopimuksella haluamme asettaa valmistelulle vahvan konkreettisen tavoitteen, jolla Essoten puolelta tähdätään Mikkelin keskussairaalan vahvistamiseen niin osaavien ammattilaisten käytössä kuin potilaiden hoidossakin. Tämä hyödyttää vastavuoroisesti kumpaakin sairaalaa ja tällä tavoitellaan myös myönteisiä kustannusvaikutuksia. Yhteistyön syventäminen vaatii perusteellisen käytännön valmistelun ja sen jälkeen päätöksiä. Heti aiesopimuksen hyväksymisen jälkeen alkaa perusteellinen valmistelu, jonka aikana ammattilaiset pääsevät kertomaan näkemyksiään, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä.

Tämän vaiheen raporttiluonnos valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Päätösehdotukset kuntayhtymien toimielimille tehdään alkusyksystä 2019. Aiesopimuksessa on asetettu yhteisen organisaation toiminnan aloittamisen aikatauluksi vuoden 2020 alku.

– Liikelaitoskuntayhtymällä tavoitellaan sitä, että erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisessa saadaan yli 350 000 väestöpohjalla merkittäviä skaalaetuja. Molemmat kuntayhtymät ovat investoineet merkittävästi tulevaisuuden tuotantorakenteisiin. Tarkoituksenmukaisella yhteistyöllä on mahdollista saada kokonaan uudenlasia toimintamalleja ja tukea henkilöstön rekrytointia ja pysyvyyttä, jotka hyödyttävät molempien alueiden potilaita ja viime kädessä veronmaksajia, toteaa KSSHP:n johtaja Juha Kinnunen.

Jatkotyön valmistelua ohjaa ohjausryhmä, jonka muodostavat kummankin kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, johtajaylilääkäri ja johtajaylihoitaja. Ohjausryhmän puheenjohtaja on Juha Kinnunen (KSSHP) ja sihteeri muutosjohtaja Sami Sipilä (Essote). Lisäksi kummankin kuntayhtymän henkilöstöjärjestöjä pyydetään nimeämään yksi edustaja ohjausryhmään.

Kuntayhtymien johtajat raportoivat yhtymien hallituksia työn etenemisestä. Eri valmisteluryhmät raportoivat etenemisestään ohjausryhmälle.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ottivat vastaan maaliskuun lopulla esiselvityksen kuntayhtymien keskussairaaloiden yhteistyön tiivistämisestä. Esiselvityksen on tehnyt LGR-Consulting Oy/ Jouko Luukkonen. Esiselvitys on esitelty kuntayhtymien hallituksille niiden yhteisessä seminaarissa 12.4.2019 Mikkelissä.

– Esiselvityksessä lueteltiin erilaisia vaihtoehtoja yhteistyölle aina nykymuotoisesta satunnaisesta yhteistyöstä kuntayhtymien sulautumiseen. Etenemisvaihtoehdoksi valittiin palvelujen laaja-alainen tuotanto-organisaatio, jonka hallinto järjestyy kuntalain mukaiseksi. Syksyllä tiedämme tarkemmin edellytykset etenemiselle ja myös poliittisen tahtotilan, Kortelainen sanoo.

Lue esitys esiselvityksestä: Esiselvitys Mikkelin ja Keski-Suomen keskussairaaloiden yhteistyöstä (pdf)

Lue aiempi tiedote: Essoten ja Keski-Suomen keskussairaalat tiivistävät yhteistyötään