KSSHP:n hallitus: sairaanhoitopiirillä ei ole edellytyksiä siirtyä Aster -hankkeen toimitusvaiheeseen

Julkaistu 29.9.2021 klo 15.31

Tiedote 29.9.2021

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) hallitus hyväksyi tämänpäiväisessä kokouksessaan KSSHP:n johtaja Juha Kinnusen muuttaman päätösehdotuksen ja merkitsi tiedokseen Keski-Suomen kuntien sekä Essoten ja Siun soten Asterista tekemät päätökset.

KSSHP:n hallitus esittää sairaanhoitopiirin valtuustolle, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ei etene Aster-hankesuunnitelman mukaiseen tarkennettuun toimitusprojektivaiheeseen, eikä toimi tilaajana Aster-hankkeen toimitus-, palvelu- ja käyttöönottovaiheessa. 

Näiden lisäksi hallitus päätti esittää valtuustolle, että KSSHP ei allekirjoita Aster-järjestelmän toimitus- ja palvelusopimusta yhdessä järjestelmätoimittajan ja muiden tilaajien kanssa, koska edellytyksiä siirtyä hankkeen toimitusvaiheeseen Keski-Suomen kuntien päätösten perusteella ei ole. Hallitus myös yhtyi valtuuston 21.9.2021 tekemään päätökseen, että Keski-Suomen tilaajaorganisaation osalta Aster-hankkeen päätöksenteosta tehdään ulkopuolinen selvitys.

Hallitus totesi, että sairaanhoitopiirin valtuusto päättää asiasta lopullisesti sekä tilaajan että asiakkaan rooleissa.