KSSHP:n ja Essoten välisen yhteistyön tiivistäminen etenee

Julkaistu 15.5.2019 klo 15.52

Tiedote 15.5.2019

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) hallitus antoi tämänpäiväisessä kokouksessaan luvan, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri voi edetä jatkovalmisteluissaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essoten) kanssa palvelutuotantoon keskittyvän liikelaitoskuntayhtymämallin suuntaan. Kyseessä ei ole fuusio. Tavoitteena on muodostaa osapuolten yhteinen erikoissairaanhoidon liikelaitoskuntayhtymä, jolla alueen asukkaiden palvelut voidaan turvata kaikissa olosuhteissa ja aikoina.

Valmistelua ohjaa ohjausryhmä, jonka muodostavat kummankin kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, johtajaylilääkäri ja johtajaylihoitaja. Kummankin kuntayhtymän henkilöstöjärjestöjä pyydetään nimeämään yksi edustaja ohjausryhmään.

Valmistelun edetessä asia esitellään sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja niille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksentekoa. Tavoitteena on, että ehdotus liikelaitoskuntayhtymän perustamisesta valmistuu alkusyksystä 2019 ja liikelaitoskuntayhtymän toiminta käynnistyisi vuoden 2020 alussa.